Programmamanagement Praktijknetwerk Betaalbaar3 Renoveren

dinsdag 09 augustus 2016

De opdrachtgever

Praktijknetwerk Betaalbaar³ PB3R logo V2Renoveren (PB3R) is een netwerk van corporaties en marktpartijen (bouw-, installatie- en vastgoedonderhoudsbedrijven). Ze discussiëren over actuele thema’s met betrekking tot sociale huurwoningrenovatie. Daarnaast ontwikkelt PB3R uniforme tools, als vraagspecificatiemodel voor BVP en DBM, prestatiemonitor en een dialoogmodel voor de pre-competitieve fase, om processen en producten beter op elkaar af te stemmen. 

Praktijknetwerk Betaalbaar³ Renoveren streeft naar

1. Beter zicht op excellente praktijk van sociale huurwoningrenovatie
2. Verdere professionalisering van opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap
3. Betaalbaarheid centraal voor zowel bewoners, corporaties als marktpartijen

Praktijknetwerk

Ontwikkelingen bij “complexe” renovatieprojecten gaan hard. Praktijkcases bewijzen dat met een andere aanpak projecten resulteren in een hogere kwaliteit, in lagere investeringskosten, een sneller proces, een hogere klanttevredenheid en niet te vergeten een prettige samenwerking. De vraag is nu hoe corporaties samen en in dialoog met de markt de best betaalbare oplossingen realiseren. Het gaat om het gezamenlijk komen tot verdere professionalisering door middel van standaardisatie van onze methodes. Versnellen van leren en delen van praktijkvoorbeelden zijn naar onze mening nodig voor toekomstig succesvolle projecten. Dit alles met het oog op het betaalbaar houden van bestaande sociale huurwoningen.

 

Onze rol

Samen met Vivare, Openbaar Belang, Mitros & Vastbouw hebben wij het praktijknetwerk PB3R opgericht. Paul Kuijpers is programmamanager. Wij begeleiden en organiseren de bijeenkomsten  en toolwerkgroepen. We realiseren diepgang van de thema’s door de bijeenkomsten samen te organiseren met corporaties en marktpartijen. We delen theorie en praktijkervaringen in bijeenkomsten en via www.pb3r.nl beheren wij. We werken samen aan tools en modellen die zowel voor corporaties als marktpartijen toegevoegde waarde hebben. Daarvoor is de juiste mix van opdrachtgevers en opdrachtnemers een pré. Naast gezamenlijk werken aan doelen en thema’s, begeleiden we de deelnemers bij hun ‘verbeterkata’, een tool waarbij zij hun doelen scherp kunnen stellen.

Meer weten?

Klik hier om naar de website van Praktijknetwerk Betaalbaar3 Renoveren te gaan. Wilt u meer weten? Bel (0570-628474) of mail Paul Kuijpers (p.kuijpers@balance-result.nl).

Toegevoegde waarde leveren door samen met de opdrachtgever kritisch en enthousiast aan de slag te gaan met de praktijk.