Lector Nieuwe Cultuur in de Bouwketen (interim)

donderdag 19 mei 2011

In 2011 en 2012 was Jan Straatman interim-lector ‘Nieuwe cultuur in de bouwketen’ (Hogeschool Utrecht), met de speerpunten: aanbesteden (“Op weg naar de goede vraag”), ketensamenwerking, BIM, sociale innovatie (“Beter bouwen en installeren door sociale innovatie” en duurzaamheid (“Verduurzaming monumenten” en “Transformatie en/of verduurzaming van leegstaande kantoren”).

“Jan Straatman vervulde de functie van interim lector Nieuwe Cultuur in de Bouwketen bij Hogeschool Utrecht. Ik heb Jan ervaren als een prettige collega die mensen inspireert. Hij kan goed overweg met verschillende belangen, weet zijn weg te vinden in complexe organisaties en kan omgaan met processen die niet altijd helder zijn. De visie die hij heeft opgesteld vormde een uitstekende basis voor het werven van zijn opvolger. Kortom Jan is resultaatgericht met een goed oog voor wat mensen enthousiasmeert.”

Meer informatie?

Voor meer informatie neem contact op met Jan Straatman, telefoon 0570-628474 of e-mail (j.straatman@balance-result.nl)

Toegevoegde waarde leveren door samen met de opdrachtgever kritisch en enthousiast aan de slag te gaan met de praktijk.