Praktijknetwerk Wet Kwaliteitsborging

dinsdag 10 november 2020

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) treedt op 1 januari 2021 in werking. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zorgt samen met gemeentes, opdrachtgevers en marktpartijen voor de praktische toepassing.  Binnenlandse Zaken schakelde Paul Kuijpers van Balance & Result in voor het begeleiden van lerende praktijknetwerken – ambassadeursnetwerken – in 18 regio’s. Balance & Result werkt hierbij samen met Building Changes. Aan deze ‘ambassadeursnetwerken’ nemen gemeentes, bouwers, kwaliteitsborgers, installateurs en opdrachtgevers deel. Zij delen ervaringen met verschillende typologieen proefprojecten met elkaar. De ambassadeursnetwerken worden voorzien van kennis van de WKB. Eventuele knelpunten bij de uitvoering van de WKB in proefprojecten zullen worden gemonitored. De opgedane kennis en ervaring komt voor iedereen beschikbaar.
Balance & Result zet hier haar kennis in over kwaliteitsbeheersing en over de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Daarnaast brengt zij haar ervaring in met het opzetten van effectieve, lerende netwerken.

Meer informatie?

Voor meer informatie neem contact op met Paul Kuijpers, telefoon 0570-628474 of e-mail (p.kuijpers@balance-result.nl).

Toegevoegde waarde leveren door samen met de opdrachtgever kritisch en enthousiast aan de slag te gaan met de praktijk.