Gelders Energie Akkoord, tafel Utiliteitsbouw, tafel MKB

vrijdag 24 november 2017

Gelderland heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Het Gelders Energie Akkoord (GEA) wil daaraan bijdragen en de energietransitie versnellen. Jan Straatman van Balance & Result is bij twee tafels betrokken:

  • GEA-tafel Utiliteitsbouw
  • GEA-tafel Energiebesparing bedrijven

GEA-tafel Utiliteitsbouw

De stuurgroep van de GEA-tafel Utiliteitsbouw – met deelnemers van Bouwend Nederland, Uneto-VNI, VNO-NCW, de Provincie Gelderland en andere organisaties – wil het voor elkaar krijgen dat eigenaren en gebruikers van kantoren, zorgvastgoed en bedrijfshallen duurzaamheid en energiebesparing hoger prioriteren in hun beleids- en vastgoedagenda. In essentie gaat het deze tafel om het stimuleren van de marktvraag.

Bouwend Nederland Oost en Uneto-VNI hebben Jan Straatman gevraagd als procesbegeleider om ervoor te zorgen dat activiteiten opgevolgd worden. In opdracht van de Provincie Gelderland is bijvoorbeeld een Ronde Tafel Verduurzaming Zorgvastgoed met directies en vastgoed- en facilitair managers georganiseerd. Dit moet leiden tot een aanpak voor versnelling van de verduurzaming van zorgvastgoed, die aansluit bij de ambities van de zorginstellingen.

GEA-tafel Energiebesparing bedrijven

Jan Straatman is als programma-adviseur betrokken bij Achterhoek Onderneemt Duurzaam. Dit is een initiatief van de Samenwerkende Industrie Kringen Achterhoek (SIKA), dat als doel heeft om duurzaam ondernemen en energiebesparing in het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek te stimuleren. Naast SIKA zijn de lokale ondernemersverenigingen, VNO-NCW Achterhoek, de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude Ijsselstreek en Winterswijk en de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) bij dit initiatief betrokken. Het programma van Achterhoek Onderneemt Duurzaam maakt deel uit van de Gelderse Aanpak, waar de GEA-tafel Energiebesparing bedrijven zich hard voor maakt.

Meer informatie?

Voor meer informatie neem contact op met Jan Straatman, telefoon 0570-628474 of e-mail (j.straatman@balance-result.nl)

Toegevoegde waarde leveren door samen met de opdrachtgever kritisch en enthousiast aan de slag te gaan met de praktijk.