Achterhoekse bedrijven ondernemen duurzaam

vrijdag 16 maart 2018

Ondernemers zien de meerwaarde van duurzaam ondernemen en energiebesparing. De Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek, lokale ondernemersverenigingen en VNO-NCW Achterhoek hebben de handen ineengeslagen, samen met Omgevingsdienst Achterhoek en de gemeenten. Ze helpen het bedrijfsleven om energie te besparen; door en mét ondernemers. Een eerste stap op weg naar duurzaam, innovatief en circulair ondernemerschap. En een energieneutrale Achterhoek.

Achterhoek Onderneemt Duurzaam is opgezet door Industriële Kring BerkellandSamenwerkende Industriële Kringen AchterhoekVNO-NCW Achterhoek, omgevingsdienst ODA en Achterhoekse gemeenten.  Jan Straatman stond aan de wieg van dit initiatief, is programmamanager en lid van het kernteam. Hij zet zijn expertise in op het vlak van duurzaam ondernemen, energiebesparing en procesmanagement. Het kernteam verbindt partijen, ontwikkelt samen met alle betrokkenen de MKB-aanpak Achterhoek en zorgt ervoor dat deze uitgevoerd wordt..

Brochure bedrijvenpark RuurloVanuit de MKB-aanpak zijn de eerste bedrijven geadviseerd in Ruurlo, in samenwerking met Synfprofect en DOOR-advies. Klik hier voor de brochure met resultaten van de aanpak in Ruurlo..

De MKB-aanpak is inmiddels opgeschaald naar Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre en Oude Ijsselstreek, in samenwerking met lokale ondernemersverenigingen. Klik hier voor meer informatie.

“Ondernemers zijn zich steeds meer bewust van de kansen van innovatief en duurzaam ondernemen. Het is een eerste stap van een lineaire naar een circulaire economie. Niet alleen voor hun bedrijf maar ook voor hun directe omgeving. Innovatief, duurzaam, samenwerking en kennisdeling zijn de sleutelwoorden voor succesvol ondernemen in de toekomst”, aldus Rinus Smet.

Appèl op ondernemerschap

Overheden, leveranciers en klanten doen graag zaken met bedrijven met een toekomstbestendig verdienmodel, die rekening houden met de maatschappelijke, ecologische en economische effecten van hun bedrijfsactiviteiten. Steeds meer ondernemers zijn zich daarvan bewust. Niet zozeer motivatie, maar de waan van de dag, gebrek aan tijd en kennis, zorgen ervoor dat het in de praktijk nog niet zo gemakkelijk blijkt om de slag daadwerkelijk te maken. De MKB-aanpak Achterhoek zorgt voor een hogere prioritering van energiebesparing en ontzorging van ondernemers. De eerste resultaten zijn er.

Met verplichtingen zit je al gauw in de allergie van ondernemers. De kern van de MKB-aanpak bestaat daarom uit een appèl op ondernemerschap. Dat spreekt de meeste ondernemers aan. Dat verbreedt het perspectief naar meer dan direct economisch nut: de waardering van klanten, de ontwikkeling van medewerkers, de samenwerking met andere bedrijven op het bedrijvenpark of in het winkelgebied, de continuïteit van het bedrijf op langere termijn. Dat past alle ondernemers, familiebedrijven in het bijzonder.

Investeren in energiebesparing

Achterhoek Onderneemt Duurzaam stimuleert ondernemers om hun fossiele energiegebruik te verminderen en daadwerkelijk over te gaan tot actie. Er zijn twee scans beschikbaar om de mogelijkheden in beeld te brengen. De MBK Energy CheckUp is een gemakkelijke online scan, waarmee een bedrijf met weinig moeite een idee krijgt waar het besparingen kan behalen. Bij de uitgebreide DOE-Scan rekenen onafhankelijke adviseurs de energiebesparende maatregelen door en helpen de ondernemer met zijn investeringsplannen en de uitvoering daarvan. Elke ondernemer kan zo nagaan hoe hij voordeel kan halen uit duurzaam ondernemen en energiebesparing.

De MKB-energiebesparingsaanpak wordt gesteund door de provincie Gelderland en de gemeenten. Dit project maakt deel uit van de Gelderse Aanpak en is ingebracht in het Gelders Energie Akkoord.

Meer informatie?

Bekijk voor meer informatie de website van Achterhoek Onderneemt Duurzaam, of neem contact op met Jan Straatman, telefoon 0570-628474 of e-mail (j.straatman@balance-result.nl)

Toegevoegde waarde leveren door samen met de opdrachtgever kritisch en enthousiast aan de slag te gaan met de praktijk.