Ondersteuningsteam toekomstbestendige, aardgasvrije wijken

dinsdag 19 februari 2019

De provincie Gelderland wil in 2050 energieneutraal zijn. Zij werkt samen met haar partners in het Gelders Energie Akkoord (GEA) aan het programma ‘Aardgasvrije wijken van de toekomst’. Inzet is dat tientallen wijken aan de slag gaan om te verduurzamen en van het aardgas los te gaan. Dit aantal zal doorgroeien naar uiteindelijk naar alle wijken in Gelderland.

Om de aanpak van de Wijken van de Toekomst te versnellen, heeft de provincie Gelderland  begin 2019 opdracht gegeven aan een consortium van Balance & Result en Witteveen + Bos. Dit consortium begeleidt tot medio 2020 de wijkteams en coördineert het leerproces, samen met kennispartners Nyenrode Business Universiteit, GriDD effective information, HAN en WUR. Jan Straatman is projectleider van dit ambitieuze programma.

Zie ook de website en het digitale magazine.

Route naar aardgasvije wijken

Toegevoegde waarde leveren door samen met de opdrachtgever kritisch en enthousiast aan de slag te gaan met de praktijk.