Verkenning kansrijke bouwlogistieke oplossingen

woensdag 11 januari 2012

In september 2011 is door Prorail in samenwerking met Rijkswaterstaat het initiatief genomen tot een logistiek atelier, om aanzet te geven tot een projectoverschrijdende logistieke visie op de bouwlogistieke stromen voor de gezamenlijke SAA (weg) en OV-SAAL (spoor)projecten. Deze 7 deelprojecten zullen plaats gaan vinden in de corridor Schip-Amsterdam-Almere-Lelystad. Het gaat om de grootste investering van BV Nederland in de komende 10 jaar in een economisch belangrijk en dichtbevolkt gebied. Vanuit een logistieke visie kunnen projectteams anticiperen op mogelijkheden om de bouwlogistiek te optimaliseren. Paul Kuijpers en oud collega Matthijs Pot van Balance & Result zijn gevraagd om dit logistiek atelier te organiseren.

Om tijdens het atelier niet te verzanden in details en te voorkomen dat relevante informatie ontbreekt, hebben de betrokkenen vooraf een startdocument toegestuurd gekregen, waarin de hoeveelheden per logistieke deelstroom in kaart zijn gebracht en de kritieke gebieds- en projectkenmerken zijn beschreven. Dit door Balance & Result opgestelde startdocument is tot stand gekomen door middel van interviews met betrokkenen vanuit Pro Rail en Rijkswaterstaat.

Op 28 november vond het atelier plaats. Doelen van het atelier waren:
1. Ontdekken: gezamenlijk inzicht in logistieke deelstromen, knelpunten en kansen/oplossingen
2. Aanpak hoe deze kansen/oplossingen het beste verzilverd kunnen worden

In een interactieve bijeenkomst hebben overheid, marktpartijen, logistiek dienstverleners en kennisinstellingen gezamenlijk gekeken wat kansrijke bouwlogisitieke oplossingen zijn per logistieke deelstroom. Zo is bijvoorbeeld voor de deelstroom zand & grind geconstateerd dat veel geoptimaliseerd kan worden (in termen van tijd, geld, hinder, CO2-uitstoot, etc.) als projectoverstijgende coördinatie plaatsvindt (t.b.v. bundeling) en het gebruik van een gezamenlijke grondbank. Projectoverstijgende coördinatie in combinatie met een HUB-functie biedt ook kansen voor de logistieke deelstroom ‘klein’.

Pro Rail en Rijkswaterstaat zijn nu aan het inventariseren op welke wijze de door markt en overheid geconstateerde kansrijke bouwlogisitieke oplossingen in de contracten kunnen worden meegenomen.

Meer weten?

Wilt u als opdrachtgever of marktpartij professioneel inspelen op vraag en aanbod? Bel (0570-628474) of mail Paul Kuijpers (p.kuijpers@balance-result.nl)

Toegevoegde waarde leveren door samen met de opdrachtgever kritisch en enthousiast aan de slag te gaan met de praktijk.