Aannemers ondergrondse netwerken werken digitaal samen

zaterdag 12 oktober 2013

Hoe voorkomen we dat iedere opdrachtgever en aannemer zijn eigen digitale wiel gaat uitvinden?

De nood is hoog. De leden van de vakgroep Ondergrondse Netwerken van Bouwend Nederland willen niet met elke opdrachtgever specifieke samenwerkingsafspraken maken. Maar hoe kom je dan tot uniforme afspraken voor alle aannemers en opdrachtgevers? Gelukkig zijn daar inmiddels duidelijke lijnen in uitgezet, waarmee de sector de komende jaren verder gaat.

Bouwend Nederland heeft Balance & Result gevraagd om daarbij te helpen. Er is begonnen met een aantal interviews in het veld. Dit leverde zowel een gevoel van urgentie op, als voeding voor het vaststellen van standaardprocessen in de uitwisseling van informatie tussen netbeheerders en aannemers. Afgelopen zomer kwamen verschillende aannemers bij Bouwend Nederland bijeen voor een miniworkshop om processen en mogelijke verbeteracties te benoemen. Begin september is een vakgroepbrede workshop georganiseerd, waarin met name de principes voor heldere uitwisseling naar voren zijn gekomen. Deze principes zijn in 10 spelregels vastgelegd, waarvan de belangrijkste is dat de uitwisseling van informatie software-onafhankelijk en gebruiksvriendelijk zou moeten zijn.

Bouwend Nederland heeft Balance & Result gevraagd om daarbij te helpen. Er is begonnen met een aantal interviews in het veld. Dit leverde zowel een gevoel van urgentie op, als voeding voor het vaststellen van standaardprocessen in de uitwisseling van informatie tussen netbeheerders en aannemers. Afgelopen zomer kwamen verschillende aannemers bij Bouwend Nederland bijeen voor een miniworkshop om processen en mogelijke verbeteracties te benoemen. Begin september is een vakgroepbrede workshop georganiseerd, waarin met name de principes voor heldere uitwisseling naar voren zijn gekomen. Deze principes zijn in 10 spelregels vastgelegd, waarvan de belangrijkste is dat de uitwisseling van informatie software-onafhankelijk en gebruiksvriendelijk zou moeten zijn.

Balance & Result is gevraagd om in dit project te adviseren vanwege haar kennis van de sector. Het project was een boeiende ervaring met partijen die dagelijks het straatbeeld vullen. Op verschillende manieren is het verbeterpotentieel voor de focus op eindgebruikers, efficiƫnter samenwerken en het verkorten van doorlooptijden naar voren gekomen. Het is te verwachten dat deze aannemers en netbeheerders met behulp van deze visie steeds meer toegevoegde waarde gaan leveren aan de eindgebruikers van gas, water, elektriciteit en alle nieuwe media.

Het project is uitgevoerd door adviseurs Paul Kuijpers en Willem Pel. De visie is (nog) niet digitaal beschikbaar, maar zal door Bouwend Nederland met haar vakgroepleden worden gedeeld.

Toegevoegde waarde leveren door samen met de opdrachtgever kritisch en enthousiast aan de slag te gaan met de praktijk.