Innovatieve en duurzame aanbesteding waterberging

woensdag 11 januari 2012

In het stroomgebied van de Vecht, in de nabijheid van bewoonde gebieden, en te midden van het landelijk gebied, moet een waterbergingsfaciliteit worden gecreëerd. Publieke opdrachtgevers zijn sinds een aantal jaren bezig met het ontwikkelen van aanbestedingsprocessen waarbij meer gebruik wordt gemaakt van expertise van marktpartijen. Waterschap Velt en Vecht wilde de aanbesteding van de waterberging op innovatieve wijze in de markt zetten. Wat het waterschap betreft was de markt aan zet om de oplossing te formuleren en ging zij het avontuur met de markt aan; gezamenlijk optrekken en samen leren van een vernieuwende aanpak. Balance & Result Organisatie Adviseurs begeleidde het innovatieve aanbestedingsproces.

‘Sparren met adviseurs is onmisbaar om tot een gedegen nieuwe werkwijze te komen’

Stijgend waterpeil

In 1998 stond het water hoog in Coevorden. In oktober van dat jaar steeg het waterpeil door de aanhoudende regenval tot een kritische hoogte. Samen met de klimatologische veranderingen in het vooruitzicht, voldoende aanleiding voor het waterschap Velt en Vecht om na te denken over innovatieve maatregelen tegen extreme wateroverlast.

Functionele vraag

Via een functioneel gespecificeerde vraag werd om een retentiegebied met noodhendel gevraagd die kan worden overgehaald bij hoog water, om het waterpeil in één klap vijf centimeter te laten dalen. Dat betekent de berging van een half miljoen kubieke meter water. De marktpartij met de best passende oplossing kreeg het werk gegund. In de wereld van waterschappen een volstrekt nieuwe aanpak. Het waterschap stond open voor innovatie en formuleerde zelf geen oplossingsrichting. De aanbieders waren ook vrij in het bepalen van de exacte locatie binnen een bepaald gebied.

Leerproces

In de komende jaren moeten nog veel meer bergingsgebieden worden gerealiseerd. Met dit project wilde het waterschap ervaring opdoen met de nieuwe wijze van aanbesteden. De medewerkers zijn dan ook nauw betrokken geweest bij het proces. Voor het waterschap betekende de nieuwe manier van aanbesteden een complete omslag. Ze heeft de intentie te transformeren naar een inkooporganisatie die ideeën en oplossingen uit de markt wil genereren.

EMVI gunning

Op grond van EMVI criteria (Gunnen op waarde methode) koos het waterschap uiteindelijk voor de combinatie Grontmij-Fuhler, een keuze die werd gedragen door de grondeigenaren, eenvoudig in het landschap ingepast kon worden en ruim de helft goedkoper was dan de gebruikelijke oplossing voor vergelijkbare bouwopgaven.
De Unie van Waterschappen stelde in een reactie dat het de eerste keer is dat een waterschap op deze manier te werk gaat. Normaal gesproken schrijft een waterschap een zogenaamd bestek, waarin het de uitvoering voor een waterprobleem beschrijft.

Meer weten?

Wilt u als opdrachtgever of marktpartij professioneel inspelen op vraag en aanbod? Bel (0570-628474) of mail Paul Kuijpers (p.kuijpers@balance-result.nl)

Toegevoegde waarde leveren door samen met de opdrachtgever kritisch en enthousiast aan de slag te gaan met de praktijk.