Programmamanagement Achterhoek Duurzaam Verbouwen

woensdag 02 mei 2012

Opdrachtgever

Achterhoek Duurzaam Verbouwen (ADV) is een Drukwerknetwerkorganisatie van ondernemers, overheden en organisaties, die samenwerken in de Achterhoek. De activiteiten worden gesteund door de provincie Gelderland en uitgevoerd in samenwerking met de partners: gemeenten, woningcorporaties, de bouw- en installatiesector en kennisinstellingen.

.

Jan Straatman is door ADV ingeschakeld als programmamanager die de verbindingen legt met het bestuur, de stakeholders en die het operationele team aanstuurt.

Duurzaam innoveren

In de periode 2012-2016 had ADV als doelstelling om woningen, bedrijfspanden en gemeentelijk vastgoed te verduurzamen. Daarnaast joeg ADV innovatie in de bouw- en installatiesector aan en stimuleerde de economie en werkgelegenheid in de regio. Om deze doelstellingen te bereiken, werkte ADV langs de hoofdlijnen willen, kunnen en doen:

  • Voorlichting, ondersteunen buurtinitiatieven, energieadvies.
  • Kennissessies voor professionals in de gebouwde omgeving om beter in te kunnen spelen op de vraag in de markt en om hun concurrentiepositie te versterken. Thema’s: innovatie, klantgericht werken, marketing en ketensamenwerking. .
  • Versterken van de economie en de werkgelegenheid in de Achterhoek.

.

Alle activiteiten die gericht zijn op woningen zijn per 1 januari 2017 overgedragen aan het verduurSaam Energieloket. Afgelopen jaren is ADV zich steeds meer gaan richten op het terugdringen van het fossiele energieverbruik in het bedrijfsleven.

.

 

Achterhoek Onderneemt Duurzaam

Bedrijven kunnen hun concurrentiepositie en toekomstwaarde vergroten door in te spelen op de maatschappelijke behoefte aan duurzame en energie-extensieve producten en d

iensten. Onder het motto “Achterhoek Onderneemt Duurzaam” werkt ADV samen met de lokale ondernemersverenigingen, VNO-NCW, Omgevingsdienst Achterhoek en de gemeenten om het bedrijfsleven te stimuleren bij hun duurzaam ondernemerschap, in het bijzonder energie.

.

Afgelopen jaren zijn verschillende projecten uitgevoerd in Ruurlo, Doetinchem en Berkelland. Momenteel lopen er projecten in Berkelland, Bronckhorst, Oost Gelre en Doetinchem..

 

Netwerkorganisatie

Stichting Achterhoek Duurzaam Verbouwen (ADV) is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk. Hierin werken de drie O’s (Triple Helix) nauw samen en zetten zich in om de gebouwde omgeving duurzaam en energiezuinig te maken. Ingrepen worden vaak gecombineerd met natuurlijke momenten: onderhoud en renovatie, verbouw en levensloopbestendigheid. Dat levert meer woon- en gebruikscomfort op en maakt de gebouwen waardevaster. Bedrijven die hiermee aan de slag gaan, krijgen de kans om te innoveren en nieuwe markten aan te boren.

..

ADV werkte tot 2016 in opdracht van de Regio Achterhoek en de Stuurgroep Agenda 2020, een samenwerkingsverband van de gemeenten, respectievelijk ondernemers, overheid en organisaties. Stuurgroep Agenda 2020 zet zich in voor de ontwikkeling van de regio. De stakeholders van ADV bestaan uit de Achterhoekse Corporaties (ACo: De Woonplaats, Prowonen, Sité Woondiensten, Wonion, Latei), ondernemers (Bouwend Nederland, Uneto-VNI, Industriële Kringen), gemeenten, kennisinstellingen en bewonersorganisaties. De provincie Gelderland maakte het opstarten van het werk van Stichting Achterhoek Duurzaam Verbouwen financieel mogelijk.

Vanaf 2017 is ADV een onafhankelijke organisatie met bestuurders die afkomstig zijn uit het bedrijfsleven, de overheid en kennisinstellingen.

Onze rol

Jan Straatman is in 2012 gevraagd om de ontwikkeling van het werkprogramma van ADV te begeleiden, samen met de stakeholders en het ADV-bestuur. Daarna mocht hij de rol van programmamanager op zich te nemen. Hij is  de verbindingsschakel tussen bestuur en stakeholders en stuurt hij de operaties en het programmateam aan.

..

Momenteel ondersteunt Jan Straatman vanuit ADV de ondernemersverenigingen bij het ontwikkelen en uitvoeren van de “MKB-aanpak duurzaam en energiezuinig ondernemen”, onder het motto Achterhoek Onderneemt Duurzaam. De MKB-aanpak is onderdeel van de Gelderse Aanpak (Gelders Energie Akkoord).

Meer informatie?

Bekijk voor meer informatie de website van Achterhoek Onderneemt Duurzaam of neem contact op met Jan Straatman (06-27014879), programmamanager ADV, j.straatman@balance-result.nl

Toegevoegde waarde leveren door samen met de opdrachtgever kritisch en enthousiast aan de slag te gaan met de praktijk.