Sneller en foutloos bouwen met LEAN

woensdag 11 juli 2012

Veluwse Bouw wil sneller en efficiënter bouwen, met name voor een van haar projec-ten: twee appartementengebouwen. Daarom is projectleider Ben ten Brinke in augustus gestart met een Brown Paper Planningssessie.

Alle bewerkingen komen hierbij in de bedoelde volgorde achter elkaar te staan. Met dit overzicht maken de ketenpartners samen de meest efficiënte planning. Ben: “mijn oorspronkelijke planning was al behoorlijk strak neergezet. Toch wilde de directie een substantiële projectbesparing, die ik niet meer kon halen uit kostenbesparing. We hebben contact gezocht met Lean adviseur Lucas Keijzer van Balance & Result / Symbol en hem de doelstelling van doorlooptijdreductie van 20% op 250 dagen voorgelegd (voor 2 identieke appartementengebouwen).”

“We hebben een korte Lean training doorlopen en zijn daarna begonnen met de voor-bereiding van de Brown Paper Planningssessie. De gehele bouw hebben we opgedeeld in 3 fasen: ruwbouw, ruwe afbouw en afwerking incl. opleveren. We hebben de keten-partners voorbereid en uitgenodigd voor de eerste sessie. Inbreng van hun kennis in dit proces was van groot belang, gezien de substantiële tijdsbesparing die we moesten realiseren en het feit dat Veluwse Bouw deze besparing in haar eentje niet kon realise-ren. Tijdens een sessie in de bouwkeet hebben we alle bewerkingen op een ruim 11 meter breed bruin papier geplakt, ongeveer 200 stickers met daarop alle bewerkingen. Uiteindelijk hebben we de planning voor de ruwbouw interval teruggebracht naar 67 dagen. Totale bouwtijd komt dan uit op 204 werkbare werkdagen. Dit betekent een besparing van ruim 18% op de bouwtijd!”

Ben: “We zijn blij dat het uitvoerend team Siewert en Jan en een belangrijke keten-partner, zoals onze installateur ITA, vanaf het begin betrokken waren. Dat maakt het commitment veel sterker en we merken nu dat iedereen ‘er voor gaat’. Tot op heden ligt de planning exact op schema”. Lucas: “Lean is meer dan alleen met elkaar plannen. Het betekent verspillingen identificeren en oplossen, intensief samenwerken en vooral ‘voordenken’. Daar gaat Veluwse bouw nu aan werken. Wordt vervolgd!”

Toegevoegde waarde leveren door samen met de opdrachtgever kritisch en enthousiast aan de slag te gaan met de praktijk.