Expeditie Wijk van de Toekomst; Uitdagingen voor toekomstbestendige, aardgasvrije wijken

dinsdag 28 januari 2020

Wethouder Bert van Bijsteren haalt opbrengst Expeditie Wijk van de Toekomst opIn Gelderland zijn ruim 20 wijken actief als Wijk van de Toekomst. Komende jaren moet dat aantal groeien tot circa 200; bewonersinitiatieven en gemeenten die in elke Gelderse gemeente 2 tot 4 wijken toekomstbestendig en aardgasvrij gaan maken. Deze Wijken van de Toekomst leveren inzicht, kennis en instrumentarium om alle wijken in Gelderland aan te pakken.

Expeditie Wijk van de Toekomst

Bestuurders van gemeenten en corporaties, bewonersorganisaties, netbeheerder, bedrijfsleven en andere betrokkenen spraken met elkaar over kansen en knelpunten in zes regionale bijeenkomsten in Gelderland; wat is al in gang gezet, wat vraagt om oplossingen om te door te kunnen pakken en om te kunnen versnellen. Deze ‘Expeditie Wijk van de Toekomst’ levert een rijke oogst op aan inzichten voor niet alleen de beleidsagenda’s van gemeenten, provincie en rijk, maar ook van het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven. Want geen van de partijen kan het alleen.

De energietransitie –het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving– krijgt concreet beslag op lokaal niveau. Gemeenten en provincies hebben een centrale rol om daar samen met bewoners, ondernemers en organisaties invulling aan te geven. De route naar aardgasvrij is uitdagend en kent tal van barrières en onzekerheden, die we gezamenlijk moeten oplossen; wat kunnen wijken en gemeenten zelf doen, hoe kan de provincie helpen en wat is er nodig vanuit het Rijk? De opbrengst van de expeditie is samen te vatten onder twaalf thema’s. Negen daarvan voerden de boventoon tijdens de Expeditie Wijk van de Toekomst en zijn uitgewerkt. Op de website wijkvandetoekomst.nu is de opbrengst van de expeditie uitgewerkt.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over aardgasvrije wijken van de toekomst contact op met Jan Straatman, j.straatman@balance-result.nl. Op de volgende websites vindt u ook meer informatie.

Op 13 februari 2020 vond de Conferentie Wijk van de Toekomst 2020 plaats. Daar is de opbrengst van de expeditie verder uitgediept en vertaald in aanbevelingen voor het beleid. Voor een impressie van deze conferentie, klik hier.

Download hier de uitgebreide rapportage Conferentie-Expeditie-Wijk van de Toekomst 2019-2020.Expeditie en conferentie Wijk van de Toekomst

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wij delen graag onze opinies met u om samen stappen te zetten in deze veranderende wereld.