Doorontwikkelen comakership vereist lerende teams

maandag 18 februari 2019

‘We werken goed samen, maar ons lerend vermogen is beperkt’, verzucht een manager van een woningcorporatie. ‘We houden last van dezelfde valkuilen’. Het doorontwikkelen van de samenwerking tussen organisaties is geen gemakkelijke opgave. Ondanks alle verworvenheden zoals BIM en ketenintegratie blijft er nog veel te optimaliseren. De vraag is hoe?

Vaste partners, comakers

Woningcorporaties hebben de afgelopen jaren voor  het onderhouden en verduurzamen van hun woningen gekozen voor uitbesteding aan vaste marktpartijen. Daarmee verzekerden ze zich van voldoende productiecapaciteit voor de komende jaren. Die trend lijkt zich verder door te zetten nu woningcorporaties ook bij nieuwbouw kiezen voor vaste partners. Maar het doorontwikkelen van comakership gaat niet vanzelf en blijkt een lastige opgave! Niet voor niets hebben enkele corporaties Balance & Result gevraagd om hun teams te coachen. De intenties van de teams zijn doorgaans goed, maar er kunnen verstoringen optreden die de teams zelf moeilijk kunnen oplossen. Een begeleider van buiten kan de samenwerking onafhankelijk beschouwen en gerichte interventies doen op het samenwerkingsproces.

Alle partijen hebben voordeel bij duurzame samenwerking. De corporatie heeft kostenvoordelen en zekerheid over beschikbare capaciteit en de marktpartijen hebben voordeel bij de continuïteit en beter rendement. Daarnaast leidt ketenintegratie tot prettiger samenwerken, de klanten/gebruikers zijn er blij mee en het levert efficiëntere processen op. Woningcorporaties hebben het financiële voordeel nodig om hun enorme verduurzamingsopgave te kunnen betalen.

Goede intenties

De intenties van de teams zijn doorgaans goed. Comakership kent ontwikkelingsfasen. Het begint als een verliefdheid, een avontuur op zich. Het start met kennismaken en het ‘inrichten van het huis’. Wat mogen we van elkaar verwachten? Hoever zijn we bereid om onze processen en teams op elkaar af te stemmen?  Het is een spannende fase waarin de partners elkaar verleiden met mooie ideeën. Met goede voornemens werken de partners aan teamvorming en de werkstructuur. En waarachtig zijn er al snel mooie quick wins te melden. De beginfase is inspirerend.

Maar dan de praktijk …

Na een jaar of twee drie sluipen traditionele principes van procesbeheersing weer binnen; als iets goed loopt dan wil je het oneindig herhalen. ‘Dit is goed, niets meer aan veranderen.’ Planning en control, de cultuur van het ‘beheersbaar maken’ zit diep verankerd in zowel het aannemersdenken als het corporatiedenken.

Een valkuil van comakership is om te stoppen met experimenteren en optimaliseren. Dan blijven prestaties op hetzelfde niveau. Maar daarvoor is de klant het comakership niet aangegaan! Het bestaansrecht van comakership is dat partners uit de duurzame relatie blijvend gezamenlijk voordeel weten te halen. Dat vraagt om een continu verbeterproces dat steeds de voordelen zichtbaar maakt. It takes two to tango!  Als een van de partners niet meedoet dan kun je deze ongestraft vervangen door elke willekeurige andere marktpartij. Van een echt partnerschap is dan geen sprake meer.

Bloeiend comakership herken je aan lerende teams

Hoe herken je een goed functionerend, volwassen comakership?

  • Goede verbindingen en betrokkenheid, zowel op het niveau van het management als op operationeel niveau
  • Volwassen teams die met elkaar de scherpe kantjes durven op te zoeken
  • Begrijpelijke en specifieke, gezamenlijke doelen
  • Comakers voelen zich volwaardige partners

Lerende teams vormen een belangrijke component van volwassen comakerships. Het is mogelijk om teams bewust bekwaam te maken en hun leervermogen te versterken. Tips om het lerend vermogen te vergroten:

  1. Werk met vaste teams, vaste koppels
  2. Leer hoogfrequent: breng leerpunten en verbeteracties wekelijks in beeld
  3. Verbeteringen visualiseren
  4. Gebruik gestandaardiseerde werkwijzen en verwerk ervaringen systematisch
  5. Stel concrete verbeterdoelen die een focuspunt vormen voor verbeteringen
  6. Werk aan bewust bekwaam leergedrag; cultuur en gedrag zijn voor het lerend vermogen cruciaal

Klik hier voor het artikel van Klokgroep “Ketensamenwerking loont! 3 waardevolle lessen uit de praktijk.

Meer weten?

Wilt u meer weten over comakership? Neem dan contact op met Balance & Result (0570-628474) of e-mail Paul Kuijpers (p.kuijpers@balance-result.nl).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wij delen graag onze opinies met u om samen stappen te zetten in deze veranderende wereld.