Betaalbaarheid en transactiekosten

Eerder aan tafel, met minder partijen om sneller de winnende aanbieder te selecteren. Dat willen zowel corporaties als marktpartijen. Ze willen een uitvraag waarvoor de markt de beste aanbieding kan maken, die ook nog betaalbaar is. En een oplossing die het management van de corporatie kan verantwoorde ... Lees verder

Klimaatakkoord versterkt kansen bouwsector!

Het klimaatakkoord dat op 12 december 2015 in Parijs is gesloten, gaat ongetwijfeld gevolgen hebben voor de verduurzaming van de particuliere woningvoorraad. Maar is de bouwsector hier klaar voor? Durven bedrijven de onzekere investeringen in de particuliere woningmarkt wel aan? En waarom wil de woning ... Lees verder

Van het gas af! Is dat urgent dan?

Nederland moet van het gas af. Maar waarom, wanneer en van wie? Wat betekent dat voor de manier waarop we onze huizen klimatiseren, voor de apparatuur in huis of voor het bedrijfsleven? En hoe krijgen we deze energietransitie voor elkaar? Voorwaar geen gemakkelijke opgave, waarvan niet iedereen de u ... Lees verder

EMVI-praktijk kan LEAN!

‘EMVI kost ons handenvol geld!’, verzuchten veel aanbieders. Ze maken voor hun EMVI-aanbiedingen significant hogere kosten dan voor hun traditionele aanbiedingen. Vaak zelfs meerdere procenten van het projectbudget. Het bedrijfsleven stijgt het water naar de lippen met dergelijk hoge commerciële ... Lees verder

Marktconsultatie levert provincie inzicht

De provincie Overijssel wil de kennis van de markt meer gaan benutten. Niet alleen van de grote bedrijven, maar ook van MKB-bedrijven. Hoe betrek je het midden- en kleinbedrijf nu het beste?  15 bedrijven werden uitgenodigd voor een zogenaamde ‘marktconsultatie’. De bijeenkomst werd voorbereid en ... Lees verder

Druk, druk, druk … onder druk wordt alles vloeibaar!

Niet alle projecten worden in geïntegreerde contracten aan de markt aangereikt. Heel vaak moet je op basis van bestek en tekeningen een prijs indienen. Dan maar hopen dat je het werk krijgt. Dat betekent dat je als uitvoerende partij niet mag meedenken in de ontwerpfase. Ook bij Design & Construct gaa ... Lees verder

Stappen óf springen? Stappen én springen!

Nederland wil naar energieneutraal. Sommigen hebben daarbij een horizon van enkele jaren, anderen 2030 en en steeds meer 2050. Er wordt ook wat gegoocheld met de definitie van energieneutraal; wat is het en geldt het alleen voor woningen, of ook voor bedrijven of mobiliteit? Welke horizon of definitie ... Lees verder

De kracht van geven – deel 1: Wat is jouw plaats in het weiland?

Welke meerwaarde kun jij je klanten bieden? Om dat te kunnen weten, moet je eerst bepalen wat je plek is in het weiland. Vis je in de Rode Oceaan of in de Blauwe Oceaan? Zwem je met de stroom mee of weet je je te onderscheiden? Deze blog is geïnspireerd door het ICM-seminar ‘De kracht van het geven ... Lees verder

Slaat de ‘LEAN bouwen – vermoeidheid’ toe?

Alweer LEAN plannen en stickertjes plakken? Onderaannemers zitten weer beter in hun werk en hebben minder de neiging om naar de pijpen van hun hoofdaannemers te dansen. Is hiermee het veelgeprezen LEAN Bouwen op zijn retour? In andere sectoren is het vanuit oogpunt van concurrentiepositie ondenkbaar ... Lees verder

Versterk kennisinfrastructuur betonbouw

Hoe kunnen we de kennisinfrastructuur in de betonbouw verbeteren? Dat was de prangende vraag aan dertien deskundigen. Het beeld is opvallend eenduidig. De KI-Betonbouw is sterk voor verbetering vatbaar: verminder de versnippering, zorg voor meer regie en richt de blik naar buiten voor aansluiting bij m ... Lees verder

1 2 3 4 5 8

Wij delen graag onze opinies met u om samen stappen te zetten in deze veranderende wereld.