De Bouwagenda ziet licht

Het kan niemand ontgaan zijn dat de Taskforce Bouwagenda onder leiding van Bernard Wientjes haar ei gelegd heeft. Op 29 maart 2017 zag “De Bouwagenda; Bouwen aan de kwaliteit van leven” het daglicht. Daarin wordt betoogd dat de bouw- en installatiesector revolutionair moet en -ondanks een laag gevo ... Lees verder

Corporaties betrekken de markt al in de definitiefase van onderhoud!

Corporaties kunnen hun sociale, economische en technische prestaties bij onderhoud verbeteren door bewust te kiezen welke taken ze bij de markt leggen en welke ze zelf (blijven) uitvoeren. Ze willen in de definitiefase meer gebruik maken van de kennis van marktpartijen. We geven antwoord op vragen van ... Lees verder

Internet of Things en onze energiehuishouding

Jeremy Rifkin schetst een beeld van de enorme impact van The Intenet of Things (IoT) op onze manier van leven, wonen en werken. Als we over 50 jaar terugkijken – of zal het 25, 10 of nog minder zijn?– dan herkennen we de manier waarop we nu onze huizen verwarmen of koelen waarschijnlijk niet terug. ... Lees verder

Corporatie, wat laat je aan de markt over bij reparatieonderhoud?

Wat zijn de kerntaken van corporaties bij reparatieonderhoud en afhandeling van klachten. Wat betekent zelf doen of uitbesteden (‘make or buy’) voor de interne en externe organisatie? We belichten deze vragen vanuit de sociale en economische invalshoek. Corporaties verhogen hun efficiëntie en bewo ... Lees verder

Circulair samenwerken bij de renovatie van Bellevue

Het kantoorgebouw Bellevue in Arnhem is ingrijpend gerenoveerd. Opdrachtgever Alliander en Dura Vermeer Hengelo vonden elkaar in de EMVI-aanbesteding, waarbij duurzaamheid, energieneutraliteit en circulariteit substantieel meewogen. Op 1 januari 2016 kreeg Dura Vermeer tijdelijk de sleutel van Bellevue ... Lees verder

Nieuwe rollen bij onderhoud sociale huurwoningen

‘Betaalbaar wonen’ is momenteel hét thema voor woningcorporaties. Wat betekent dat voor hun verduurzamingsprogramma, de kwaliteit voor de huurders, de interne processen en de samenwerking van corporaties en marktpartijen? Welke marktpartijen hebben de competenties om corporaties te helpen om ... Lees verder

Klanten gaan niet vanzelf op reis

Energiebesparing in de particuliere markt komt maar moeilijk op toeren. Als we in het huidige tempo doorgaan, dan zijn we over een eeuw nog niet energieneutraal. Zowel vanuit milieu-als economisch perspectief willen we het tempo versnellen. Daarvoor moeten we niet alleen de propositie veel aantrekkelij ... Lees verder

Corporaties, doorbreek de jaarlijkse planningscyclus!

Corporaties realiseren zich vaak niet dat hun jaarlijkse planningscyclus veel verspillingen veroorzaakt. Deze ontstaan vooral bij bouw-, installatie- en vastgoedonderhoudsbedrijven. Dat komt door discontinuïteit in de werkbelasting. Er kan een enorme efficiëntiewinst geboekt worden voor zowel corpora ... Lees verder

Alleen energieneutraal als we het urgent genoeg vinden

Nederland heeft de ambitie om binnen enkele decennia energieneutraal te zijn. We maken echter onvoldoende tempo om deze ambitie waar te maken. We zullen wat ‘minder moeten …. en meer moeten poetsen’ om daar verandering in te brengen. Ook het Rijk is aan zet, zo blijkt uit de notitie van het Bele ... Lees verder

Betaalbaarheid en transactiekosten

Eerder aan tafel, met minder partijen om sneller de winnende aanbieder te selecteren. Dat willen zowel corporaties als marktpartijen. Ze willen een uitvraag waarvoor de markt de beste aanbieding kan maken, die ook nog betaalbaar is. En een oplossing die het management van de corporatie kan verantwoorde ... Lees verder

1 2 3 4 5 9

Wij delen graag onze opinies met u om samen stappen te zetten in deze veranderende wereld.