Circulair samenwerken bij de renovatie van Bellevue

Het kantoorgebouw Bellevue in Arnhem is ingrijpend gerenoveerd. Opdrachtgever Alliander en Dura Vermeer Hengelo vonden elkaar in de EMVI-aanbesteding, waarbij duurzaamheid, energieneutraliteit en circulariteit substantieel meewogen. Op 1 januari 2016 kreeg Dura Vermeer tijdelijk de sleutel van Bellevue ... Lees verder

Nieuwe rollen bij onderhoud sociale huurwoningen

‘Betaalbaar wonen’ is momenteel hét thema voor woningcorporaties. Wat betekent dat voor hun verduurzamingsprogramma, de kwaliteit voor de huurders, de interne processen en de samenwerking van corporaties en marktpartijen? Welke marktpartijen hebben de competenties om corporaties te helpen om ... Lees verder

Klanten gaan niet vanzelf op reis

Energiebesparing in de particuliere markt komt maar moeilijk op toeren. Als we in het huidige tempo doorgaan, dan zijn we over een eeuw nog niet energieneutraal. Zowel vanuit milieu-als economisch perspectief willen we het tempo versnellen. Daarvoor moeten we niet alleen de propositie veel aantrekkelij ... Lees verder

Corporaties, doorbreek de jaarlijkse planningscyclus!

Corporaties realiseren zich vaak niet dat hun jaarlijkse planningscyclus veel verspillingen veroorzaakt. Deze ontstaan vooral bij bouw-, installatie- en vastgoedonderhoudsbedrijven. Dat komt door discontinuïteit in de werkbelasting. Er kan een enorme efficiëntiewinst geboekt worden voor zowel corpora ... Lees verder

Alleen energieneutraal als we het urgent genoeg vinden

Nederland heeft de ambitie om binnen enkele decennia energieneutraal te zijn. We maken echter onvoldoende tempo om deze ambitie waar te maken. We zullen wat ‘minder moeten …. en meer moeten poetsen’ om daar verandering in te brengen. Ook het Rijk is aan zet, zo blijkt uit de notitie van het Bele ... Lees verder

Betaalbaarheid en transactiekosten

Eerder aan tafel, met minder partijen om sneller de winnende aanbieder te selecteren. Dat willen zowel corporaties als marktpartijen. Ze willen een uitvraag waarvoor de markt de beste aanbieding kan maken, die ook nog betaalbaar is. En een oplossing die het management van de corporatie kan verantwoorde ... Lees verder

Klimaatakkoord versterkt kansen bouwsector!

Het klimaatakkoord dat op 12 december 2015 in Parijs is gesloten, gaat ongetwijfeld gevolgen hebben voor de verduurzaming van de particuliere woningvoorraad. Maar is de bouwsector hier klaar voor? Durven bedrijven de onzekere investeringen in de particuliere woningmarkt wel aan? En waarom wil de woning ... Lees verder

Van het gas af! Is dat urgent dan?

Nederland moet van het gas af. Maar waarom, wanneer en van wie? Wat betekent dat voor de manier waarop we onze huizen klimatiseren, voor de apparatuur in huis of voor het bedrijfsleven? En hoe krijgen we deze energietransitie voor elkaar? Voorwaar geen gemakkelijke opgave, waarvan niet iedereen de u ... Lees verder

EMVI-praktijk kan LEAN!

‘EMVI kost ons handenvol geld!’, verzuchten veel aanbieders. Ze maken voor hun EMVI-aanbiedingen significant hogere kosten dan voor hun traditionele aanbiedingen. Vaak zelfs meerdere procenten van het projectbudget. Het bedrijfsleven stijgt het water naar de lippen met dergelijk hoge commerciële ... Lees verder

Marktconsultatie levert provincie inzicht

De provincie Overijssel wil de kennis van de markt meer gaan benutten. Niet alleen van de grote bedrijven, maar ook van MKB-bedrijven. Hoe betrek je het midden- en kleinbedrijf nu het beste?  15 bedrijven werden uitgenodigd voor een zogenaamde ‘marktconsultatie’. De bijeenkomst werd voorbereid en ... Lees verder

1 2 3 4 5 8

Wij delen graag onze opinies met u om samen stappen te zetten in deze veranderende wereld.