Transitieagenda Circulaire Bouweconomie

circulair bouwen transitieagenda

De bouw is al circulair als je veel ondernemers mag geloven. Zoals ik in mijn blog Circulair bouwen, renoveren, transformeren heb betoogd, is circulair bouwen een containerbegrip dat zowel het hergebruik van oude planken omvat, als een complete systeemtransitie met nieuwe verdienmodellen. 98% van het b ... Lees verder

Circulair bouwen, renoveren, transformeren; Buzz

Nederland circulair 2050

In Parijs spreken wereldleiders zich ambitieus uit over het beteugelen van de klimaatverandering. De Europese Commissie bepleit een efficiënter gebruik van grondstoffen. De Nederlandse rijksoverheid sluit energie- en grondstoffenakkoorden. Duidelijke stellingnamen waaruit de urgentie van de energie- e ... Lees verder

Duurzaam ondernemen

Vanzelfsprekend duurzaam ondernemen Opdrachtgevers en klanten verwachten tegenwoordig dat hun leveranciers duurzaam ondernemen. Dat hun productieproces onze leefomgeving niet zodanig belast of uitput dat onze (klein)kinderen daar last van kunnen ondervinden. Toch zien we in de praktijk grote verschille ... Lees verder

Digitale transformatie, digitale wat?

Als Willem na een vakantieperiode weer aan het werk gaat, dan loop je de kans dat je van ICT-diehards een opmerking krijgt in de trant van “heeft Pel weer een boek gelezen”. Deze keer klopt het wel degelijk, maar de inspiratie voor dit bericht over samenwerking en uitwisseling van eenduidige inform ... Lees verder

Betere bedrijfsstandaards voor betere prestaties

Continu verbeteren vereist herhaalbare gestandaardiseerde processen. Dat leren bouwers, installateurs en corporaties bij LEAN-trainingen. Immers, als ze in elk project het wiel opnieuw gaan uitvinden, dan komt er van continu verbeteren bar weinig terecht. Als je van het idee uitgaat dat ‘elk bouwproj ... Lees verder

Welke competenties, houding en gedrag zijn nodig om samenwerking te laten slagen?

Corporaties besteden het onderhoud van sociale huurwoningen steeds vaker aan in de vorm van een langdurige samenwerkingsrelatie, die zich over meerdere projecten uitstrekt. Ze zien dat projectongebonden samenwerking om andere competenties, houding en gedrag vraagt dan ze gewend zijn. Waar zitten de ver ... Lees verder

De Bouwagenda ziet licht

Het kan niemand ontgaan zijn dat de Taskforce Bouwagenda onder leiding van Bernard Wientjes haar ei gelegd heeft. Op 29 maart 2017 zag “De Bouwagenda; Bouwen aan de kwaliteit van leven” het daglicht. Daarin wordt betoogd dat de bouw- en installatiesector revolutionair moet en -ondanks een laag gevo ... Lees verder

Corporaties betrekken de markt al in de definitiefase van onderhoud!

Corporaties kunnen hun sociale, economische en technische prestaties bij onderhoud verbeteren door bewust te kiezen welke taken ze bij de markt leggen en welke ze zelf (blijven) uitvoeren. Ze willen in de definitiefase meer gebruik maken van de kennis van marktpartijen. We geven antwoord op vragen van ... Lees verder

Internet of Things en onze energiehuishouding

Jeremy Rifkin schetst een beeld van de enorme impact van The Intenet of Things (IoT) op onze manier van leven, wonen en werken. Als we over 50 jaar terugkijken – of zal het 25, 10 of nog minder zijn?– dan herkennen we de manier waarop we nu onze huizen verwarmen of koelen waarschijnlijk niet terug. ... Lees verder

Corporatie, wat laat je aan de markt over bij reparatieonderhoud?

Wat zijn de kerntaken van corporaties bij reparatieonderhoud en afhandeling van klachten. Wat betekent zelf doen of uitbesteden (‘make or buy’) voor de interne en externe organisatie? We belichten deze vragen vanuit de sociale en economische invalshoek. Corporaties verhogen hun efficiëntie en bewo ... Lees verder

1 2 3 4 8

Wij delen graag onze opinies met u om samen stappen te zetten in deze veranderende wereld.