Advisering Maatschappelijk ondernemerschap (MVO)

woensdag 11 januari 2012

Balance & Result heeft De Vree en Sliepen geadviseerd bij het uitbouwen van haar maatschappelijk ondernemerschap.

De Vree en Sliepen is een toonaangevend bouwbedrijf in de regio Tiel. Zonder daar veel ruchtbaarheid aan te geven, is maatschappelijk ondernemerschap vanaf de oprichting (1889) onlosmakelijk onderdeel geweest van haar bedrijfsstrategie. Aanvankelijk lag de nadruk op de sociale en maatschappelijke rol in de regio. De afgelopen decennia is daar energie en duurzaamheid aan toegevoegd.

De directie van De Vree en Sliepen wil haar maatschappelijke rol verankeren in de cultuur van haar organisatie en deze zichtbaar maken. Het is daarmee een “selling point” voor opdrachtgevers.
De directie heeft Balance & Result gevraagd om het beleid en de bedrijfsprocessen te toetsen op MVO-criteria en haar te ondersteunen bij het invoeren van het MVO-beleid. Balance & Result gebruikt in haar advisering het concept van People-Planet-Profit.

Door het MVO-beleid expliciet te maken profileert De Vree en Sliepen zich als MVO-ondernemer bij klanten en opdrachtgevers.

Toegevoegde waarde leveren door samen met de opdrachtgever kritisch en enthousiast aan de slag te gaan met de praktijk.