Private kwaliteitsborging bouw: NL buitenbeentje in EU?

De nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen zal naar verwachting per 1 januari 2018 in werking treden. Bouwers moeten vanaf die datum zelf de geschiktheid van door hen gebouwde woningen aantonen. Deze wet is al door de Tweede Kamer goedgekeurd. Nu is het de beurt aan de Eerste Kamer om er een klap ... Lees verder

2e Praktijkdag Kwaliteitsborging voor het bouwen

Goed nieuws! De wet kwaliteitsborging voor het bouwen is door de Tweede Kamer. Het woord is nu aan de Eerste Kamer. De nieuwe wet heeft impact op de hele bouwkolom. De invoering op 1 januari 2018 wordt een feit als de Eerste Kamer in de eerste helft van 2017 instemt. Dan toetst niet meer de gemeente of ... Lees verder

Tweede Kamer stemt in met beladen Bouwwet

De Tweede Kamer heeft de wet ‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’ op 21 februari jl. aangenomen. Een ruime meerderheid stemde voor! Voor meer informatie, klik hier. ... Lees verder

Nieuwsbrief januari 2017

Minister Kamp enthousiast over MKB aanpak, reparatieonderhoud bij corporaties, BIM als natuurlijk fundament, Hibin Masterclass, werkdrukreducering en IT focus op het primaire proces. Lees hierover meer in onze nieuwsbrief van januari. ... Lees verder

BIM als natuurlijk fundament voor beheer en onderhoud

BIM komt steeds meer in het domein van de corporaties en andere gebouwbeheerders. Maar ook steeds meer in het domein van de bouwers en installateurs die een Design, Build, Finance, Maintain and Operate contract realiseren. Het is direct praktisch en economisch toepasbaar voor woning- of utiliteitsbou ... Lees verder

Minister Henk Kamp enthousiast over MKB-aanpak

Minister Henk Kamp is enthousiast over de inspanningen die in Ruurlo worden gedaan om het bedrijvenpark te verduurzamen. De minister van Economische Zaken sprak zijn waardering uit voor het initiatief. ‘Het energievraagstuk zal de komende tijd de agenda beheersen. Het is heel verstandig om voorop te ... Lees verder

IT Focus op het primaire proces

LEAN planning heeft ons de afgelopen jaren geleerd hoe informatie met de kennis en commitment van de werkvloer kan resulteren in kortere bouwtijden, hogere kwaliteit, meer arbeidsvreugde en minder kosten. Denken en doen worden dan met elkaar verbonden.   Als je LEAN planning devalueert tot het plich ... Lees verder

Het loopt me over de schoenen

Een dag is te kort, de werkvoorraad te groot. Herkent u dit? Door harder te werken los je het probleem niet op. Je moet leren anders te gaan denken en doen. Het klinkt simpel en dat is het ook. Je kunt de meeste (doorloop)tijd immers winnen door gewoon meer “niet te doen”! Alles wat geen waarde hee ... Lees verder

Nieuwsbrief december 2016

Nieuwe bouwagenda en transitie van de bouw, circulaire economie in de bouw, Best Value Procurement en private kwaliteitsborging. Lees hierover meer in onze nieuwsbrief  van december. ... Lees verder

Taskforce Bouw ontwikkelt nieuwe Bouwagenda

Klimaatakkoord, vervangings- en uitbreidingsopgave woningen, ouder wordende bevolking, leegstand, vervangingsvraag in de infra, grondstoffen en circulariteit, hinder. Allemaal onderwerpen die vragen om een sector die daar op inspeelt en zich structureel vernieuwt: van aanbod- naar vraagoriëntatie, van ... Lees verder

1 2 3 4 5 8

Belangrijke nieuwsberichten vanuit ons en onze omgeving.