Nieuwsbrief december 2016

Nieuwe bouwagenda en transitie van de bouw, circulaire economie in de bouw, Best Value Procurement en private kwaliteitsborging. Lees hierover meer in onze nieuwsbrief  van december. ... Lees verder

Taskforce Bouw ontwikkelt nieuwe Bouwagenda

Klimaatakkoord, vervangings- en uitbreidingsopgave woningen, ouder wordende bevolking, leegstand, vervangingsvraag in de infra, grondstoffen en circulariteit, hinder. Allemaal onderwerpen die vragen om een sector die daar op inspeelt en zich structureel vernieuwt: van aanbod- naar vraagoriëntatie, van ... Lees verder

Waarom stellen niet meer corporaties open uitvragen?

De Nijmeegse woningcorporatie Talis heeft ervoor gekozen om het groot onderhoud van een aantal Wijchense flats op een nieuwe manier aan te besteden: via de Best Value Procurement methode (ook wel aangeduid met BVP). Door een goede samenwerking tussen Talis en bouwbedrijf Van Dillen ligt er nu een goed ... Lees verder

Bent u klaar voor private kwaliteitsborging?

CineMec zat bomvol tijdens de Praktijkdag ‘Bouwen aan kwaliteit’. Aanleiding voor de enorme belangstelling was de nieuwe wet “Kwaliteitsborging voor het bouwen”, die binnenkort in de Tweede Kamer zal worden behandeld. In de aanloop naar dit wetsvoorstel van minister Blok zijn er de afgelopen pe ... Lees verder

Grote belangstelling voor Praktijkdag Kwaliteitsborging

“Eindelijk aandacht voor iets dat de bouwwereld gaat innoveren: borging van de kwaliteit van hetgeen is gebouwd!” ... Lees verder

Nieuwsbrief oktober 2016

Onze relaties zoeken naar slimme manieren om hun klanten meer toegevoegde waarde te leveren of om hun processen te optimaliseren.   Bijvoorbeeld een vraagspecificatie om condities te scheppen voor optimale samenwerking tussen corporatie en markt, met betere projectresultaten. En wat denkt u van de ... Lees verder

Enthousiasme over nieuwe PB3R-vraagspecificatie

Corporaties en marktpartijen uit het Praktijknetwerk Betaalbaar³ Renoveren (PB3R) hebben een uniek model ontwikkeld voor de vraagspecificatie voor (renovatie)projecten in de woningbouw. De PB3R-vraagspecificatie is eenvoudig van opzet en volledig wat betreft relevante eisen en wensen. Corporaties kun ... Lees verder

Betere risicobeheersing in geïntegreerde contracten

‘Internationaal gezien is de Nederlandse manier van samenwerking ongeëvenaard. UAVgc kan nog veel beter!’ Zo typeert Professor André Dorée de ontwikkeling van UAVgc in de afgelopen jaren. Buitenlanders vinden dat we al excellent samenwerken Wij  Nederlanders vinden dat de samenwerking slagen be ... Lees verder

Digi(s)tale berichten

De volgende stap naar slimmer samenwerken in de staalbranche! Staal is hét halffabrikaat of product voor toepassing in de bouw. Om deze positie in de toekomst te behouden, zal de staalbranche competitief moeten zijn ten opzichte van alternatieve producten. Daarom zetten partijen in de bouwbranche geza ... Lees verder

Werken aan een aanspreekcultuur

Verbetering van gedrag en cultuur staat in het eigen bouwbedrijven staat vaak hoog op het prioriteitenlijstje van het Management Team. Een aspect daarvan is de ‘aanspreekcultuur’. Immers: uw mensen maken vooral het verschil. Hoe kan het bedrijf hiermee aan de slag? ... Lees verder

1 2 3 4 5 7

Belangrijke nieuwsberichten vanuit ons en onze omgeving.