Uitvoering DigiDealGO gestart

Uitvoering DigiDealGO gestart De uitvoering van DigiDealGO is begin dit jaar gestart. DigidealGO is een sectorbrede digitaliseringsimpuls in de vorm van een digitale stelsel dat helpt om tegemoet te komen aan het appèl op de bouwsector om maatschappelijke uitdagingen op te pakken. Zoals de energietran ... Lees verder

Wijk van de Toekomst op dreef

Het GEA-programma Wijk van de Toekomst is flink op dreef. Het aantal deelnemende wijken groeit. Op de website www.wijkvandetoekomst.nu kunnen wijkinitiatieven, gemeenten en andere belangstellenden informatie vinden over deze wijken. Het ondersteuningsteam is ondertussen druk met het ontwikkelen van han ... Lees verder

Nieuwsbrief september 2018

Nederland aardgasvrij, klimaatneutraal Er is een nieuw Klimaatakkoord op komst. Een wijkgerichte aanpak moet Nederland aardgasvrij maken. Gelderse wijken zijn al begonnen in het programma Wijk van de Toekomst van GEA. Overijssel zet in op een Circulaire Economie. En de bouw- en installatiesector digita ... Lees verder

Digideal? Hebben we een deal?

Op 9 juli 2018 tekenden de bouwsector en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een intentieverklaring voor het ontwikkelen van een Nationaal Digitaliserings- & Informatiseringsprogramma voor de gebouwde omgeving (DigidealGO). Dit programma is gericht op sectorbrede afspraken over ... Lees verder

“In de huid van de bewoner”

Via het praktijknetwerk PB3R is Balance & Result nauw betrokken bij het praktisch verbeteren van  renovatieprocessen bij woningcorporaties. Hoe kan het sneller, beter en vooral betaalbaarder? Dat leidde onder meer tot het Model Vraagspecificatie, dat op de Renovatiebeurs door OnderhoudNL en Aedes werd ... Lees verder

Model Vraagspecificatie gelanceerd

Woningcorporaties en hun aannemende partijen hebben vanaf vandaag weer een nieuw instrument om te werken aan een betere samenwerking. Op de Renovatiebeurs in Den Bosch lanceerde OnderhoudNL (en Aedes) het ‘Model Vraagspecificatie RGS voor bestaande bouw’. Het model, een (binnenkort) gratis van de w ... Lees verder

Nieuwsbrief april 2018

Tijd rijp om te innoveren Afgelopen jaren hadden de meeste bedrijven geen armslag om te vernieuwen en innoveren. Stilstand kan dan wel achteruitgang betekenen, maar het hemd is nader dan de rok. Met het aantrekken van de economie ontstaan er kansen. Hoog tijd om daarmee aan de slag te gaan: energiebesp ... Lees verder

Digitaliseringsdeal in juli verwacht

Opdrachtgevers en marktpartijen zullen naar verwachting rond juli de “Digitaliseringsdeal” ondertekenen. Ze gaan dan aan de slag met een roadmap om te groeien in BIM-volwassenheid. Met de BIM-maturityscan kunnen ze hun verbeterpotentieel in kaart brengen. Deelnemers uit verschillende sectoren hebb ... Lees verder

Circulaire Transitie in Overijssel; stadhuis Almelo

Van plannen naar doen In Parijs zijn wereldleiders ambitieus over het beteugelen van de klimaatverandering. De Europese Commissie bepleit een efficiënter gebruik van grondstoffen. De Nederlandse rijksoverheid sluit energie- en grondstoffenakkoorden. Duidelijke stellingnamen waaruit de urgentie van de ... Lees verder

Nieuwsbrief december 2017

Circulair innoveren, energie besparen, duurzaam ondernemen, effectief samenwerken, modern contracteren, partners selecteren, digitaliseren, processen verbeteren, kwaliteit borgen, kennis delen, trainen, coachen en mediëren. Zomaar enkele onderwerpen waar u en onze klanten afgelopen jaar mee aan de ... Lees verder

1 2 3 4 5 9

Belangrijke nieuwsberichten vanuit ons en onze omgeving.