Talis enthousiast over Best Value Procurement

Hoe geef je de regie van een groot onderhoudsproject in handen van een bouwer, terwijl je toch de zorg draagt voor kwetsbare bewoners? Woningcorporatie Talis bedacht het niet zelf, maar koos ervoor om de beste bouwer voor dit werk te kiezen volgens de BVP-methode (Best Value Procurement, ook wel ‘pr ... Lees verder

Opzichter 2.0 bij woningcorporaties

Woningcorporaties veranderen hun werkwijze in hoog tempo. Vroeger zetten ze vastgoedprojecten  met bestek en tekeningen op de markt. Tegenwoordig schakelen ze  co-makers in die de vastgoedprojecten opnemen, voorbereiden en uitvoeren, vaak inclusief bewonerscommunicatie en kwaliteitsborging. Dat betek ... Lees verder

Manifest ‘Proef de ruimte’ opgediend!

Op 7 juli 2017 werd het Manifest ‘Proef de ruimte’ feestelijk uitgeserveerd tijdens een bijeenkomst van De Woonkeuken in het Provinciehuis in Zwolle. Het manifest is een handreiking voor lokale politici om de leefbaarheid te verbeteren door leegstand aan te pakken en vastgoed duurzaam en circulair ... Lees verder

Nieuwsbrief juni 2017

De bouwmotor draait in de meeste delen van Nederland gelukkig weer op volle  toeren. Tekort aan capaciteit en personeel beginnen al te knellen. Daarom willen we slimmer te werk gaan en nieuwe kansen aanpakken, zoals circulair bouwen, energietransitie en duurzame samenwerking. We hopen dat u in d ... Lees verder

Toekomstkansen bouwmaterialenhandel

‘De buitenwereld verandert snel, en we moeten ons bestaansrecht van morgen verzekeren.’ Zo was de reactie van de deelnemers aan de HIBIN masterclass op 14 december 2016. Zeventien enthousiaste managers doken in de toekomstscenario’s voor hun bouwmaterialenhandel.  Veel deelnemers vroegen zich af ... Lees verder

Nieuwsbrief april 2017

Krachtige termen die duidelijk moeten maken dat het afgelopen moet zijn met pappen en nathouden; de sector moet radicaal om. Niet nieuw, wel actueel. In deze nieuwsbrief meer over De Bouwagenda, die komende jaren leidend zal zijn voor innovatie en vernieuwing in de bouwsector en deze sensationeel zal ... Lees verder

Vivare kiest voor vaste ketenpartners

Woningcorporatie Vivare (regio Arnhem) gaat haar vastgoedopgave de komende jaren aanpakken met vaste ketenpartners. Deze ketenpartners zijn geselecteerd op basis van eerdere ervaringen bij onderhoudsprojecten en ontwerpopgaven op basis van Total Cost of Ownership. Vivare wil haar vastgoedbeheer, onder ... Lees verder

Private kwaliteitsborging bouw: NL buitenbeentje in EU?

De nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen zal naar verwachting per 1 januari 2018 in werking treden. Bouwers moeten vanaf die datum zelf de geschiktheid van door hen gebouwde woningen aantonen. Deze wet is al door de Tweede Kamer goedgekeurd. Nu is het de beurt aan de Eerste Kamer om er een klap ... Lees verder

2e Praktijkdag Kwaliteitsborging voor het bouwen

Goed nieuws! De wet kwaliteitsborging voor het bouwen is door de Tweede Kamer. Het woord is nu aan de Eerste Kamer. De nieuwe wet heeft impact op de hele bouwkolom. De invoering op 1 januari 2018 wordt een feit als de Eerste Kamer in de eerste helft van 2017 instemt. Dan toetst niet meer de gemeente of ... Lees verder

Tweede Kamer stemt in met beladen Bouwwet

De Tweede Kamer heeft de wet ‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’ op 21 februari jl. aangenomen. Een ruime meerderheid stemde voor! Voor meer informatie, klik hier. ... Lees verder

1 2 3 4 7

Belangrijke nieuwsberichten vanuit ons en onze omgeving.