Circulaire Transitie in Overijssel; stadhuis Almelo

Van plannen naar doen In Parijs zijn wereldleiders ambitieus over het beteugelen van de klimaatverandering. De Europese Commissie bepleit een efficiënter gebruik van grondstoffen. De Nederlandse rijksoverheid sluit energie- en grondstoffenakkoorden. Duidelijke stellingnamen waaruit de urgentie van de ... Lees verder

Wijk van de toekomst is aardgasvrij

Aardgasvrije wijken van de toekomst Gelderland

Aan de slag met aardgasvrije wijken van de toekomst Om de aanpak van de Wijken van de Toekomst te versnellen, heeft de provincie Gelderland opdracht gegeven aan een consortium van Balance & Result en Witteveen + Bos. Dit consortium zal de wijkteams begeleiden en het proces coördineren, samen met kenni ... Lees verder

Nieuwsbrief december 2017

Circulair innoveren, energie besparen, duurzaam ondernemen, effectief samenwerken, modern contracteren, partners selecteren, digitaliseren, processen verbeteren, kwaliteit borgen, kennis delen, trainen, coachen en mediëren. Zomaar enkele onderwerpen waar u en onze klanten afgelopen jaar mee aan de ... Lees verder

Bouwers leveren kwaliteit

Midden oktober vond de tweede praktijkdag over kwaliteitsborging plaats. Tijdens deze veelzijdige dag zijn alle facetten rondom het beheersen en borgen van kwaliteit behandeld. Iedereen was het erover eens: kwaliteit leveren kost geld, geen kwaliteit leveren kost kapitalen. Ook deelde iedereen de menin ... Lees verder

Nieuwsbrief september 2017

Het kabinet heeft de Wet Kwaliteitsborging geparkeerd. De voorhoede van de Nederlandse bouw gaat echter door op de ingeslagen weg. Zij neemt zelf verantwoordelijkheid voor kwaliteit van hun projecten. Op 11 oktober kunt u kennis nemen van hun ervaringen. Verder verandert de rolverdeling tussen opdracht ... Lees verder

Praktijklessen die je niet wilt missen; praktijkdag v2.0!

U heeft het vast gelezen: de aangekondigde Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is in de wachtkamer beland. Dat wil niet zeggen dat extra aandacht voor kwaliteitsbeheersing niet volop gaande is. Marktpartijen en opdrachtgevers hebben de ambitie om de kwaliteit naar een hoger niveau te tillen en zijn d ... Lees verder

Talis enthousiast over Best Value Procurement

Hoe geef je de regie van een groot onderhoudsproject in handen van een bouwer, terwijl je toch de zorg draagt voor kwetsbare bewoners? Woningcorporatie Talis bedacht het niet zelf, maar koos ervoor om de beste bouwer voor dit werk te kiezen volgens de BVP-methode (Best Value Procurement, ook wel ‘pr ... Lees verder

Opzichter 2.0 bij woningcorporaties

Woningcorporaties veranderen hun werkwijze in hoog tempo. Vroeger zetten ze vastgoedprojecten  met bestek en tekeningen op de markt. Tegenwoordig schakelen ze  co-makers in die de vastgoedprojecten opnemen, voorbereiden en uitvoeren, vaak inclusief bewonerscommunicatie en kwaliteitsborging. Dat betek ... Lees verder

Manifest ‘Proef de ruimte’ opgediend!

Op 7 juli 2017 werd het Manifest ‘Proef de ruimte’ feestelijk uitgeserveerd tijdens een bijeenkomst van De Woonkeuken in het Provinciehuis in Zwolle. Het manifest is een handreiking voor lokale politici om de leefbaarheid te verbeteren door leegstand aan te pakken en vastgoed duurzaam en circulair ... Lees verder

Nieuwsbrief juni 2017

De bouwmotor draait in de meeste delen van Nederland gelukkig weer op volle  toeren. Tekort aan capaciteit en personeel beginnen al te knellen. Daarom willen we slimmer te werk gaan en nieuwe kansen aanpakken, zoals circulair bouwen, energietransitie en duurzame samenwerking. We hopen dat u in d ... Lees verder

1 2 3 4 8

Belangrijke nieuwsberichten vanuit ons en onze omgeving.