Digitaliseringsdeal in juli verwacht

dinsdag 17 april 2018

Opdrachtgevers en marktpartijen zullen naar verwachting rond juli de “Digitaliseringsdeal” ondertekenen. Ze gaan dan aan de slag met een roadmap om te groeien in BIM-volwassenheid. Met de BIM-maturityscan kunnen ze hun verbeterpotentieel in kaart brengen.

Deelnemers uit verschillende sectoren hebben tijdens de kennispaneldiscussie van de Bouwagenda besloten de handschoen op te pakken en toe te werken naar een “Digitaliseringsdeal”. Dit houdt in dat de grote opdrachtgevers overeenkomen om samen met de markt te werken aan hun digitale (BIM) volwassenheid. Zij hebben daarvoor een roadmap gemaakt. Opdrachtgevers vragen eenduidig uit op basis van open standaarden. De markt legt zichzelf op om vanaf een bepaalde datum alleen nog digitaal te werken op een onderling vastgestelde manier. Er zijn afspraken nodig over eigenaarschap van data, mogelijkheden voor publieke deling en hergebruik van data en implementatie (opleiding, doorontwikkeling) van de digitale infrastructuur met een centrale regie. Partijen streven naar ondertekening van deze Digitaliseringsdeal uiterlijk op 1 juli 2018.

Voorsorteren met een BIM-Maturityscan

De markt maakt strategische keuzes voor de toepassing van BIM. BIM is een instrument voor het ondersteunen van het primaire proces en levert daarmee een bijdrage aan de performance van ondernemingen. Als marktpartijen samenwerken komt de meerwaarde nog eens extra tot uitdrukking als zij gebruikmaken van IT-systemen en werkmethodieken die op elkaar afgestemd zijn. Maar waar staan samenwerkende partners ten opzichte van elkaar wat betreft BIM-volwassenheid of BIM-maturity?

Marktpartijen kunnen hun BIM-status monitoren met behulp van een BIM-Maturityscan. Het doel daarvan is om alle marktpartijen in staat te stellen om zich in- en extern te spiegelen en inzicht te krijgen in de mogelijkheden om hun bedrijfsprestaties te verbeteren. Dit inzicht geeft hen handvatten om BIM zelfstandig te optimaliseren en effectiever en efficiënter in te zetten.

Visie Balance & Result

We worden als Balance & Result regelmatig gevraagd om een kwalitatieve BIM-toets uit te voeren. De BIM-Maturityscan is een bruikbaar instrument om de BIM-volwassenheid van bedrijven in kaart te brengen. Een waarschuwing is op zijn plaats. In onze visie werkt de BIM-Maturityscan contraproductief als deze louter ingezet wordt als benchmark. Deze scan wint aan effectiviteit als BIM door zowel het management als de projectleiders gezien wordt als een hulpmiddel om hun prestaties te monitoren, het verbeterpotentieel in beeld te brengen en handvatten te geven om verbeteringen door te voeren.

Wij zien het als een uitdaging om de BIM-Maturityscan in te zetten als instrument dat aangrijpt op de intrinsieke motivatie van de bedrijfsleiding en projectmanagers. Voor de eerste zijn de primaire drijfveren gerelateerd aan marktpositie, continuïteit en rendement. Voor projectmanagers gaat het om de effectiviteit van de aansturing van projecten, kwaliteit en het vermijden van faalkosten.

De inzet en doorontwikkeling van BIM zal effectiever zijn naarmate deze gerelateerd kunnen worden aan deze primaire drijfveren.

Nieuwe BIM-gerelateerde technologie en werkmethodieken vragen om een veranderingsproces op verschillende niveaus in de organisatie of de keten. Of dit veranderingsproces op gang komt hangt af van,

  1. de motivatie om op een andere manier te gaan werken.
  2. de moeilijkheidsgraad van de nieuwe werkwijze.

Ons voorstel behelst het initiëren van een ontwikkel- of groeiproces in de ondernemin­gen en ketens, dat bestaat uit een drieluik aan activiteiten:

  1. BIM-succesfactoren en normstelling vaststellen.
  2. BIM-Maturity scan uitvoeren.
  3. BIM-ontwikkelplan opstellen

Meer weten?

Wilt als onderneming of samenwerkende keten de volgende groeispurt met BIM kunnen maken, op basis van uw huidige digitale (BIM) volwassenheid? Bel 0570-628474) of e-mail Willem Pel (w.pel@balance-result.nl).

Belangrijke nieuwsberichten vanuit ons en onze omgeving.