Uitvoering DigiDealGO gestart

zaterdag 16 februari 2019

Uitvoering DigiDealGO gestart

De uitvoering van DigiDealGO is begin dit jaar gestart. DigidealGO is een sectorbrede digitaliseringsimpuls in de vorm van een digitale stelsel dat helpt om tegemoet te komen aan het appèl op de bouwsector om maatschappelijke uitdagingen op te pakken. Zoals de energietransitie, de verduurzaming van de gebouwenvoorraad en de gewenste kwaliteit/productiviteitssprong. Willem Pel, partner en senior-adviseur van Balance & Result hielp mee met de planvorming van DigidealGO. Wat hem betreft past het structureel borgen van de veiligheid prima in het rijtje uitdagingen en vraagt het een sectorbrede aanpak.

De nieuwsgaring stond bol van berichten over de OVV-publicatie “bouwen aan constructieve veiligheid”  Net als in eerdere bouwonderzoeken van de Raad, blijkt bij de ingestorte parkeergarage in Eindhoven sprake van onduidelijkheid over verantwoordelijkheden. Het ontbrak aan een centrale partij die zicht had op de risico’s van het gehele bouwproces. De Raad constateert dat de bouwsector er nog steeds niet in slaagt om veiligheidsrisico’s van bouwprojecten structureel te beheersen; het leervermogen van de sector is laag.

Kunnen voordenken

Als bouwers denken we bij voorkeur in oplossingen. Dat zit al in generaties in onze genen; we zijn meer van het nadenken dan van het voordenken. Risicomanagement is nu voor veel bouwers vooral nog een administratieve kwelling en helaas geen vanzelfsprekend, integraal onderdeel van het primaire proces. 

‘Ik herken dat uit mijn werkzame leven in de petrochemie, waar de veiligheidsbeleving ongekend hoog is.’ Risico’s herkennen, impactanalyse, beheersen en monitoring (traceable bouwen) zijn de ruggengraat van het systeem. In de praktijk betekent dat je vooraf moest nadenken (voordenken) hoe specifieke materialen in de context aan elkaar gelast moeten worden, over welke kwalificaties lassers moeten beschikken. Dat je je als bedrijf moet kwalificeren en aantonen dat je in control bent. In de constructiefase ben je druk met het vullen van gedetailleerde inspectiedossiers: iedere las en verwerkte pijp en of fitting is te herleiden naar de bron. ‘Destijds was dat een gigantische administratie. Ik voorzie een gelijksoortige werkwijze voor de bouw’, aldus Willem Pel.

Van last naar lust

Met de middelen en faciliteiten van vandaag krijgt die administratieve last een geheel andere dimensie. In de planvorming voor de DigiDealGO is uitgebreid stilgestaan bij ‘traceable bouwen’ zowel vanuit het perspectief van de kwaliteit als van veiligheid. DigiDealGO kan ook de behoefte aan documenteren en archiveren invullen in het kader van de Wet verbeterde kwaliteitsborging.

Het beoogde digitale stelsel, onderdeel van de DigiDealGO, voorziet in het faciliteren van het doelmatig en efficiënt beheersen van risico’s. Door dat digitale stelsel sectorbreed te adopteren slagen we er in om veiligheidsrisco’s van bouwprojecten structureel te beheersen zonder een bovenmatige administratieve last. Het is dus nu al verstandig om als sector te investeren in een digitaal stelsel, waardoor die informatiestroom kan stromen. Immers, regeren is vooruitzien!

Meer weten?

Wilt u meer weten over DigiDealGO of informatisering in de bouwsector, neem dan contact op met Willem Pel, bel 0570-628474 of e-mail w.pel@balance-result.nl.

Belangrijke nieuwsberichten vanuit ons en onze omgeving.