Transitieagenda Circulair Bouwen Overijssel

vrijdag 15 februari 2019

De Transitieagenda Circulair Bouwen Overijssel is door Jan Straatman mede namens Theo de Bruijn (Saxion) en Rutger Vrielink (Pioneering) aangeboden aan Hans van Norel, voorzitter van Bouwend Nederland. Dat gebeurde op 15 februari 2019 tijdens de werksessie van de Woonkeuken. Balance & Result, Saxion en Pioneering hebben deze transitieagenda ontwikkeld in nauwe samenwerking met veel betrokkenen uit de sector: bouwers, installateurs, corporaties, gemeenten, kennisinstellingen en provincie Overijssel.

‘Tijdens de ontwikkeling van deze transitieagenda kwamen we heel veel partijen tegen die aan het warmlopen waren. Maar met dribbelen op de plaats kom je niet vooruit. We beogen om met deze transitieagenda een startschot te geven, zodat koplopers verder kunnen, de ruimte krijgen en dat hun resultaten anderen inspireren om ook aan de slag te gaan’, Jan Straatman

Deze transitieagenda Circulaire woning- en utiliteitsbouw Overijssel is tot stand gekomen door samenwerking van Theo de Bruijn, lector duurzame leefomgeving bij Saxion Hogeschool, Rutger Vrielink, directeur Pioneering, Jan Straatman, directeur Balance & Result en vertegenwoordiger van de Regieraad Bouw Oost Nederland en Liesbeth Engelsman, provincie Overijssel. Door deze samenwerking zijn expertise, netwerken, onderzoek, onderwijs en praktijk met elkaar verbonden.

‘De ontwikkeling van deze transitieagenda voelde als een rollercoaster. Iedereen lijkt door het circulaire virus gegrepen, het aantal initiatieven en de hoeveelheid literatuur zijn overweldigend. Je zou bijna de indruk krijgen dat circulariteit al gemeengoed is. Niets is minder waar. Het is eerder zaadje dat ontkiemt en dat nog veel ‘zorg’ nodig heeft om uit te groeien tot een volwassen bos. We worden blij van de planters die ook zaaien, pionieren en meewerken om kiemen tot wasdom te brengen. Overijssel is er daar een van, een provincie die zorgt voor een vruchtbare voedingsbodem. Dat is ook nodig, want de bouw- en installatiesector kan veel, maar kan wel wat steun gebruiken. Het zijn doeners die willen experimenteren en leren. Daag ze uit, geef ze tijd, ruimte en armslag, dan brengen zij het in praktijk.’

‘We zullen de aanbevelingen in deze transitieagenda grondig gaan bekijken en nagaan hoe we de ontwikkeling naar een circulaire economie stapsgewijs kunnen oppakken. Dat moet lukken als de markt de sector daar de ruimte voor geeft’, Hans van Norel, voorzitter Bouwend Nederland en directeur Van Norel Bouwgroep.

‘ … Die transitie begint met anders kijken naar het bouwproces, met een andere mindset. Al bij het ontwerp van een gebouw moeten we kijken naar de waarde van grondstoffen en gebouwdelen en hoe we die bij sloop of functieverandering kunnen ‘oogsten’ en toepassen in een ander gebouw. En eigenlijk zit daar al een stap voor: zorg dat je een gebouw zo ontwerpt dat het veel langer meekan dan het eerste gebruik. …

De Overijsselse bouwsector heeft het in zich om landelijk toonaangevend te worden in de circulaire economie. Door de lange, ambachtelijke traditie en door de drang om te innoveren hebben we sterke troeven in handen. … . Ik hoop dat deze agenda een goede aanzet vormt om deze toonaangevende rol waar te maken!’, Monique van Haaf, gedeputeerde provincie Overijssel.

Meer weten

Wil je meer weten over circulair bouwen, stuur dan een e-mail aan Jan Straatman (j.straatman@balance-result.nl).

Belangrijke nieuwsberichten vanuit ons en onze omgeving.