Wijk van de Toekomst op dreef

dinsdag 30 oktober 2018

Het GEA-programma Wijk van de Toekomst is flink op dreef. Het aantal deelnemende wijken groeit. Op de website www.wijkvandetoekomst.nu kunnen wijkinitiatieven, gemeenten en andere belangstellenden informatie vinden over deze wijken. Het ondersteuningsteam is ondertussen druk met het ontwikkelen van handreikingen en methodieken die helpen om het transitieproces vorm te geven. De stand van zaken.

Veertien Wijken van de Toekomst

Eind 2018 waren Arnhem West, Arnhem-Spijkerkwartier, Apeldoorn Loenen, Nijmegen-Hengstdal, Culemborg, Wageningen Benedenbuurt en Wageningen Nude actief om hun wijk aardgasvrij te maken. Arnhem Hoogkamp, Arnhem Cranevelt-Alteveer, Ermelo, Zutphen Apeldoorn Kerschoten en Laren (Lochem) sloten zich afgelopen maanden aan. Gezien het aantal wijken dat zich momenteel oriënteert op dit GEA-programma zal het aantal deelnemende wijken in de loop van volgend jaar met gemak groeien naar de beoogde veertig.

Starten van een Wijk van de Toekomst

Initiatiefnemer vragen zich soms af wat hun voordeel is als ze zich aansluiten bij Wijk van de Toekomst en hoe ze het beste kunnen starten. De folder geeft een antwoord op de waarom-vraag, dat vooral neerkomt op het versnellen van het leerproces en het delen van de kosten voor procesbegeleiding. De handreiking beschrijft hoe; de logische stappen die initiatiefnemers doorlopen om te bepalen welke belanghouders ze betrekken en wat de kansen zijn om hun wijk op afzienbare termijn aardgasvrij te maken. Deze globale analyse is de basis voor aanmelding als Wijk van de Toekomst en om met GEA een intakegesprek te voeren en te beslissen over deelname aan het programma.

Wijkprocessen vorderen gestaag

De wijkteams ondernemen diverse activiteiten in hun wijk om de oplossingsrichtingen in kaart te brengen en het draagvlak van bewoners en andere belanghouders te verbreden. Inmiddels is een handreiking beschikbaar voor het opstellen van een intentieovereenkomst. Een kwalificatieprofiel helpt bij het aantrekken van procesbegeleiders die wijkteams ondersteunen. De provincie Gelderland bekostigt de procesbegeleiding voor 50%.

Een aantal wijken in Gelderland heeft ingeschreven voor de ‘Proeftuin grootschalige aardgasvrije wijken’ (BZK). Wageningen Benedenbuurt en Nijmegen Dukenburg zijn in de prijzen gevallen. Deze twee wijken hebben nu financiële armslag om de daad bij het woord te voegen; ze kunnen overgaan tot het realiseren van hun ambitie om hun wijk aardgasvrij te maken.

Kennis halen en brengen in CoP

Tijdens bijeenkomsten van de community of practice wisselen deelnemers kennis en ervaringen uit over hun wijkprocessen. Nyenrode Business Universiteit begeleidt de CoP, brengt hun nationale en internationale onderzoeksresultaten in en de deelnemers passen de verworven inzichten toe op de praktijk in wijken.
De behoefte aan kennis is groot. Daarom organiseert het ondersteuningsteam naast de besloten CoP-bijeenkomsten kennissessies over specifieke thema’s, die openstaan voor alle belangstellenden.

Prinsjesfestival

Bij het aardgasvrij maken van wijken lopen wijken tegen allerlei knelpunten aan die ze niet lokaal kunnen oplossen. De provincie Gelderland heeft het Prinsjesfestival aangegrepen om voor een aantal thema’s steun te vragen van Den Haag. Bijvoorbeeld continuïteit in beleid, langjarige, gebouwgebonden financiering, financiële ondersteuning voor gemeenten, zodat ze maatwerk kunnen leveren, ruimte voor een integrale wijkaanpak, bundeling van deskundigheid en transparantie, keuzevrijheid en flexibiliteit in besluitvorming. Den Haag kon voelen wat bewoners van wijken in transitie bezig houdt door het bekijken van de film over Hengstdal in het filmhuisje.

Voor een filmimpressie van de aanpak van Wijk van de Toekomst in Wijk Hengstdal te Nijmegen, klik hier.

Meer weten

Wil je meer weten over het programma Wijk van de Toekomst, de beschikbare handreikingen en methodieken, kijk dan op www.wijkvandetoekomst.nu of stuur een e-mail aan Jan Straatman (j.straatman@balance-result.nl).

Belangrijke nieuwsberichten vanuit ons en onze omgeving.