Model Vraagspecificatie gelanceerd

donderdag 07 juni 2018

Woningcorporaties en hun aannemende partijen hebben vanaf vandaag weer een nieuw instrument om te werken aan een betere samenwerking. Op de Renovatiebeurs in Den Bosch lanceerde OnderhoudNL (en Aedes) het ‘Model Vraagspecificatie RGS voor bestaande bouw’.

Het model, een (binnenkort) gratis van de websites van OnderhoudNL en corporatie-koepelorganisatie Aedes te downloaden brochure van 17 pagina’s, gevolgd door 36 pagina’s bijlagen, wil samenwerkende partijen bij een renovatie helpen om de uitvraag helder en eenduidig te krijgen.

Doelen niet duidelijk

Drijvende kracht achter dit Model Vraagspecificatie is PB3R, een praktijknetwerk waarin een aantal bouw-, installatie- en vastgoedbedrijven samen met woningcorporaties met taakgroepen en bijeenkomsten werken aan het verbeteren van de samenwerking. Knelpunt is dat woningcorporaties niet altijd duidelijk hebben wat de doelen zijn van een bepaalde ingreep in de woningen en dat er vaak niet goed van tevoren is bedacht welke rol de opdrachtgever wil nemen: laat hij veel over aan de aannemers en geeft hij ze ook die vrijheid, of houdt hij liever de regie, en bepaalt hij zelf het bestek en de controle op de uitvoering. In de praktijk komen veel mengvormen voor die ook verschillend geformuleerd worden. Dat leidt tot onduidelijkheid en extra inspanningen bij de renovatiebedrijven en kan tot onvrede over de uitvoering leiden.

Vooral onderhoudsbedrijven

Het Model Vraagspecificatie past binnen de Leidraad RGS en de meetinstrumenten van Kwaliteit in Beweging. Het document werd gelanceerd op de Renovatiebeurs in Den Bosch. OnderhhoudNL-directeur Okke Spruijt (links op foto) leidde de bijeenkomst, Paul Kuijpers (tweede van links) van PB3R gaf een toelichting en Ron Sierink (corporatie Mitros, tweede van rechts) en Carel Hagemans (Hagemans Vastgoedzorg, uiterst rechts), beide participerend in PB3R, gaven een toelichting voor een zaal die voor het overgrote deel uit personen van schilders- en vastgoedonderhoudsbedrijven en voor een klein deel uit vertegenwoordigers van woningcorporaties bestond.

Voor veel bedrijven zal het vraagspecificatie-document een welkome aanvulling zijn. Het dient als onderlegger en verantwoordingsinstrument om de samenwerking in de eerste vier procesfases van het RGS (Portefeuillestrategie, Initiatief, Planontwikkeling en Planuitwerking) vorm te geven.

Klanten ontzorgen

Voor tenminste één van de aanwezige directeuren van een onderhoudsbedrijf hoeft het allemaal niet zo: ‘We hebben speciaal iemand aan moeten nemen om al dit soort documenten te doorgronden en te gebruiken’, vertrouwde hij SchildersVAK.nl toe. ‘Met in goed vertrouwen je klanten ontzorgen heeft het volgens mij weinig meer te maken.’

Meer weten?

Wilt u meer weten over Model Vraagspecificatie? Neem dan contact op met Balance & Result. Bel (0570-628474) of e-mail Paul Kuijpers (p.kuijpers@balance-result.nl).

Belangrijke nieuwsberichten vanuit ons en onze omgeving.