Betere risicobeheersing in geïntegreerde contracten

‘Internationaal gezien is de Nederlandse manier van samenwerking ongeëvenaard. UAVgc kan nog veel beter!’ Zo typeert Professor André Dorée de ontwikkeling van UAVgc in de afgelopen jaren. Buitenlanders vinden dat we al excellent samenwerken Wij  Nederlanders vinden dat de samenwerking slagen be ... Lees verder

Digi(s)tale berichten

De volgende stap naar slimmer samenwerken in de staalbranche! Staal is hét halffabrikaat of product voor toepassing in de bouw. Om deze positie in de toekomst te behouden, zal de staalbranche competitief moeten zijn ten opzichte van alternatieve producten. Daarom zetten partijen in de bouwbranche geza ... Lees verder

Werken aan een aanspreekcultuur

Verbetering van gedrag en cultuur staat in het eigen bouwbedrijven staat vaak hoog op het prioriteitenlijstje van het Management Team. Een aspect daarvan is de ‘aanspreekcultuur’. Immers: uw mensen maken vooral het verschil. Hoe kan het bedrijf hiermee aan de slag? ... Lees verder

Praktijkdag Kwaliteitsborging in de Bouw!

Bent u al klaar voor de ‘wet Kwaliteitsborging’ ? Vanaf 1 januari 2018 verloopt het bouwtoezicht via interne en externe kwaliteitsborgers, op basis van een kwaliteitsinstrument dat door de vergunninghouder wordt aangewezen. Een nieuw tijdperk komt er aan met veel meer verantwoordelijkheid voor de m ... Lees verder

Amsterdam koppelt OZB aan energieprestatie

De gemeenteraad van Amsterdam wil de onroerendezaakbelasting (ozb) koppelen aan het energielabel van woningen. Hoe energiezuiniger het huis, hoe lager de ozb dan wordt. In de blog van Jan Straatman is al eens een pleidooi gehouden om sterkere prikkels in te voeren voor met name particuliere woningeigen ... Lees verder

Bouw profiteert matig van innovatiepotjes

­ Ruim 500 bouwers profiteerden vorig jaar van de innovatiesubsidies van Economische Zaken. Bijzondere innovaties als een gelijmde spoorstaaf en een onderhoudsvrije brug kregen geld, maar de sector weet de subsidiepot maar mondjesmaat te vinden. Vorig jaar profiteerden in totaal bijna 23.000 bedrijven ... Lees verder

Nieuwsbrief juli 2016

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief van Balance & Result verschenen! De nieuwsbrief van juli 2016 is hier te downloaden. ... Lees verder

Aanbestedingswet geeft nu ruimte voor ‘innovatiepartners’

De gewijzigde Aanbestedingswet is per 1 juli 2016 van kracht. De nieuwe regels maken een innovatiepartnerschap mogelijk waarbij opdrachtgever en markt samen een ontwikkeltraject starten en uitrollen. ... Lees verder

Digi(s)tale berichten

Bouwen met Staal (BMS), Staalfederatie Nederland (SFN) en de Samenwerkende Nederlandse Staalbouw (SNS) hebben samen het initiatief genomen om een pilot te starten. Met de pilots wil men aantonen, dat communicatie op basis van ETIM en SALES leidt tot minimale menselijke inspanning bij de verwerking en a ... Lees verder

Woningcorporatie start met Best Value Procurement

De markt eerder betrekken Woningcorporatie Talis wil zelf geen bestekken maken, maar vooral de marktpartijen vroeg aan tafel krijgen. Zodoende is besloten om de veelbelovende methodiek van Best Value Procurement toe te passen voor een renovatieproject. Deze Best Value Procurement methodiek (ook wel ‘ ... Lees verder

Belangrijke nieuwsberichten vanuit ons en onze omgeving.