Minister Henk Kamp enthousiast over MKB-aanpak

Minister Henk Kamp is enthousiast over de inspanningen die in Ruurlo worden gedaan om het bedrijvenpark te verduurzamen. De minister van Economische Zaken sprak zijn waardering uit voor het initiatief. ‘Het energievraagstuk zal de komende tijd de agenda beheersen. Het is heel verstandig om voorop te ... Lees verder

IT Focus op het primaire proces

LEAN planning heeft ons de afgelopen jaren geleerd hoe informatie met de kennis en commitment van de werkvloer kan resulteren in kortere bouwtijden, hogere kwaliteit, meer arbeidsvreugde en minder kosten. Denken en doen worden dan met elkaar verbonden.   Als je LEAN planning devalueert tot het plich ... Lees verder

Het loopt me over de schoenen

Een dag is te kort, de werkvoorraad te groot. Herkent u dit? Door harder te werken los je het probleem niet op. Je moet leren anders te gaan denken en doen. Het klinkt simpel en dat is het ook. Je kunt de meeste (doorloop)tijd immers winnen door gewoon meer “niet te doen”! Alles wat geen waarde hee ... Lees verder

Nieuwsbrief december 2016

Nieuwe bouwagenda en transitie van de bouw, circulaire economie in de bouw, Best Value Procurement en private kwaliteitsborging. Lees hierover meer in onze nieuwsbrief  van december. ... Lees verder

Taskforce Bouw ontwikkelt nieuwe Bouwagenda

Klimaatakkoord, vervangings- en uitbreidingsopgave woningen, ouder wordende bevolking, leegstand, vervangingsvraag in de infra, grondstoffen en circulariteit, hinder. Allemaal onderwerpen die vragen om een sector die daar op inspeelt en zich structureel vernieuwt: van aanbod- naar vraagoriëntatie, van ... Lees verder

Waarom stellen niet meer corporaties open uitvragen?

De Nijmeegse woningcorporatie Talis heeft ervoor gekozen om het groot onderhoud van een aantal Wijchense flats op een nieuwe manier aan te besteden: via de Best Value Procurement methode (ook wel aangeduid met BVP). Door een goede samenwerking tussen Talis en bouwbedrijf Van Dillen ligt er nu een goed ... Lees verder

Bent u klaar voor private kwaliteitsborging?

CineMec zat bomvol tijdens de Praktijkdag ‘Bouwen aan kwaliteit’. Aanleiding voor de enorme belangstelling was de nieuwe wet “Kwaliteitsborging voor het bouwen”, die binnenkort in de Tweede Kamer zal worden behandeld. In de aanloop naar dit wetsvoorstel van minister Blok zijn er de afgelopen pe ... Lees verder

Grote belangstelling voor Praktijkdag Kwaliteitsborging

“Eindelijk aandacht voor iets dat de bouwwereld gaat innoveren: borging van de kwaliteit van hetgeen is gebouwd!” ... Lees verder

Nieuwsbrief oktober 2016

Onze relaties zoeken naar slimme manieren om hun klanten meer toegevoegde waarde te leveren of om hun processen te optimaliseren.   Bijvoorbeeld een vraagspecificatie om condities te scheppen voor optimale samenwerking tussen corporatie en markt, met betere projectresultaten. En wat denkt u van de ... Lees verder

Enthousiasme over nieuwe PB3R-vraagspecificatie

Corporaties en marktpartijen uit het Praktijknetwerk Betaalbaar³ Renoveren (PB3R) hebben een uniek model ontwikkeld voor de vraagspecificatie voor (renovatie)projecten in de woningbouw. De PB3R-vraagspecificatie is eenvoudig van opzet en volledig wat betreft relevante eisen en wensen. Corporaties kun ... Lees verder

1 2 3 4 6

Belangrijke nieuwsberichten vanuit ons en onze omgeving.