Nieuwsbrief juli 2019

donderdag 04 juli 2019

Ook wij ontkomen er niet aan. Nieuwsrubrieken staan bol van berichten uit Den Haag over de energietransitie. Aardgasvrij maken, CO2-reductie en klimaatadaptatie vragen om prioriteit. Nu we kunnen ervaren wat hittestress is, voelen we meer urgentie. Tijd voor actie!

Complexe vraagstukken zijn aan de orde. Hoe pakken we het doelgericht, betaalbaar, financierbaar en zonder overlast aan? Hoe zorgen we voor draagvlak, participatie en tempo? Flinke uitdagingen voor zowel gemeenten en andere overheden, als voor corporaties en de bouw- en installatiesector. Voor kostenreductie en versnelling is innovatie hard nodig. Dat geldt ook voor verbeterde kwaliteitsborging, met een grotere verantwoordelijkheid voor de sector. Wij werken graag mee aan oplossingen.
In deze nieuwsbrief meer informatie over enkele actualiteiten. Voor de komende weken wensen wij u een fijne zomer.

Lees hier verder.

Belangrijke nieuwsberichten vanuit ons en onze omgeving.