BENG-eisen aangescherpt; hoe gaat BIM helpen bij de implementatie?

dinsdag 02 juli 2019

BIM en Net-UBIEP kunnen de implementatie van de nieuwe BENG-eisen vergemakkelijken. Vanaf 1 juli 2020 moeten alle nieuw te bouwen gebouwen voldoen aan de Bijna Energieneutrale Gebouw eisen (BENG). Met BENG worden strengere eisen gesteld om zo het energiegebruik te verlagen. De ministerraad heeft recent ingestemd met een wijziging van het Bouwbesluit over deze energiezuinige nieuwbouweisen. 

Met ISSO en Europese partners neemt Balance & Result deel aan het Europese project Net-UBIEP (Network for Using BIM to Increase the Energy Performance). De partners wisselen kennis en ervaringen uit over het toepassen van BIM bij het verbeteren van de energieprestaties van zowel nieuwbouw als renovatie. Net-UBIEP is onderdeel van het Europese Horizon 2020 programma dat tot doel heeft om ambitieuze energieprestatiedoelen te vertalen naar operationeel beleid op landelijk niveau.

Net-UBIEP werkt aan kwalificaties op het snijvlak van BIM en energieprestaties. In de afgelopen periode is in kaart gebracht welke de competenties nodig zijn voor het vervullen van verschillende BIM-rollen (manager, coördinator, modelleur, toetser, gebruiker). Hierbij is onderscheid gemaakt naar de context c.q. doelgroepen die deze rollen vervullen: overheid, ontwerp, realisatie, beheer en onderhoud en de eigenaren in alle fasen van de levenscyclus. Voor deze competenties zijn leerdoelen vastgesteld, generiek voor Europa. Ieder Europees land kan zijn hier zijn eigen specifieke invulling aan geven. Zo kennen we in Nederland de BENG-wetgeving. Daarnaast zijn we als Nederland al redelijk bedreven in het gebruik van BIM. Dat vraagt om een Nederlandse inkleuring. De BENG-rekenregels zijn geïmplementeerd in specifieke software die geen onderdeel uitmaakt van BIM-pakketten. Bijvoorbeeld de software van DGMR, Unieq en Vabi. Vanuit Net-UBIEP is de basis gelegd om tot goede afspraken te komen in relatie tot de uitwisseling van data tussen BIM en deze BENG-rekensoftware. Ook is nagedacht over hoe je professionals (ontwerpers, installateurs en aannemers) nog beter kunt laten samenwerken met behulp van BIM. Met de marktpartijen (softwareleveranciers en opleiders) werken we nu verder aan de uitrol en praktische toepassing; BIM voor BENG!

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd om met deze beschikbare kennis zelf als trainer of coach vervolgstappen naar de markt te maken, of ben u überhaupt geïnteresseerd in BIM voor BENG, stuur dan een e-mail aan Willem Pel (w.pel@balance-result.nl).

Belangrijke nieuwsberichten vanuit ons en onze omgeving.