Verduurzaming en energietransitie zorginstellingen

maandag 27 januari 2020

Verduurzaming en de energietransitie raken iedereen, ook zorginstellingen. Veel instellingen kunnen flink besparen op hun energiekosten. Verduurzaming leidt ook tot verbeteringen in de bedrijfsvoering. Dat komt ten goede aan de kwaliteit van de  zorg. Vastgoed- en facilitair managers staan soms onwennig tegenover de veranderingen of hebben nauwelijks tijd om de benodigde kennis op te bouwen. Daar willen de provincie Gelderland, het Milieuplatform Zorg (MPZ), gemeenten en het Gelders Energieakkoord bij helpen. En we kunnen het elkaar gemakkelijker maken.

De provincie, gemeenten en het MPZ willen in de regio een platform creëren om kennis en ervaring met verduurzaming en energiebesparing op te bouwen en met collega-zorginstellingen uit te wisselen. Dan hoeft niet iedereen zelf het wiel uit te vinden als het gaat om bijvoorbeeld techniek, selectie van betrouwbare, uitvoerende partijen of subsidies. Er zijn al platforms in Arnhem en Apeldoorn. In de regio’s Foodvalley, Noord-Veluwe en de Achterhoek zijn ze in voorbereiding.

We willen zorginstellingen vragen om met ons mee te denken hoe zo’n platform
– community of practice, CoP – er uit moet zien om optimaal aan te sluiten bij de wensen en behoeften van zorginstellingen. En binnen welke randvoorwaarden het voor zorginstellingen aantrekkelijk is om hierin te participeren.
Mede namens de provincie Gelderland en het MPZ nodigen we zorginstellingen uit om enkele vragen te beantwoorden, die ons helpen om dit initiatief verder te brengen. Klik hier voor de vragen en om (vrijblijvend) uw interesse kenbaar te maken om meer te weten over deze CoP’s.

Meer weten?

Wilt u hier meer van weten? Stuur dan een e-mail aan Jan Straatman (j.straatman@balance-result.nl) of Paul Kuijpers (p.kuijpers@balance-result.nl).

Belangrijke nieuwsberichten vanuit ons en onze omgeving.