Wat betekent de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen voor u?

donderdag 15 oktober 2020

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen treedt in werking per 1 januari 2022. De invoering van deze wet is een politieke keuze en leidt tot een flinke verschuiving in het stelsel van rollen en aansprakelijkheden in de bouw. Dat betreft zowel marktpartijen (bouw- en installatiebedrijven, architecten, leveranciers, borgers), als gemeenten en opdrachtgevers. Met deze wet worden publiekrechtelijke en privaatrechtelijke stelselwijzigingen doorgevoerd. Het gaat met name over nieuwbouw en renovatie van woningen, kleinere bedrijfspanden en kleine infrawerken. Erkende private kwaliteitsborgers nemen de toetsing aan het bouwbesluit over van de gemeente. Ze toetsen niet alleen het plan op papier, maar ook het gerealiseerde bouwwerk. De nieuwe wet zorgt er voor dat de aansprakelijkheid van bouwbedrijven doorloopt tot ver na de oplevering. Opdrachtgevers kunnen hen gedurende 20 jaar aanspreken op eventuele kwaliteitsgebreken.

Vroeg begonnen is half gewonnen

Bouwers zouden nu al bezig moeten zijn met het opbouwen van hun dossiers. Want ze moeten in 2022 ook voor lopende projecten informatie kunnen overdragen. En ze zullen er voor moeten zorgen dat hun medewerkers en ketenpartners er klaar voor zijn. Het starten met proefprojecten is daarom het devies. Zeker voor mkb-bedrijven en ZZP-netwerken zal het naar verwachting een flinke opgave zijn om aan de nieuwe wettelijke eisen te voldoen. Alle bouwers – groot en klein – zullen hun organisatie aantoonbaar op orde moeten hebben om aan de gestelde eisen te kunnen voldoen. Dat vraagt om keuzes. Bijvoorbeeld ten aanzien van het werkgebied waarin ze actief willen zijn.

Impact voor gemeenten

Ook voor de gemeenten zal de verandering  groot zijn. De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen is onlosmakelijk verbonden aan de nieuwe Omgevingswet. De implementatie daarvan is sowieso een enorme operatie. Het zal zeker de afdeling Bouw- en Woningtoezicht en de financieringsstromen (leges) van de lokale overheid flink raken. Bouwvergunningsaanvragen in risicoklasse 1 zullen bijvoorbeeld grotendeels verv allen. Ondanks de veranderingen blijft de gemeente verantwoordelijk voor het handhaven van de bouwbesluitkwaliteit.

Training, advisering

Adviseurs van Balance & Result lopen voorop in deze ontwikkelingen en helpen marktpartijen bij de implementatie. Bijvoorbeeld door trainingen onder de vlag van Bouwend Nederland of door toegespitste individuele advisering van bedrijven. Want er verandert nogal wat. Niet alleen juridisch vraagt het van marktpartijen om bewuste keuzes. Ook het hele proces van het aannemen van werk, het toetsen van het ontwerp en de uitvoering zal flinke veranderingen ondergaan. Bouwers hebben niet alleen een sluitende bewijsvoering voor bouwbesluit-kwaliteit nodig voor hun kwaliteitsborger. Ze moeten ook zorgen voor ondersteunende bewijsvoering voor het in goede banen leiden van eventuele toekomstige claims. Ze zijn immers niet meer klaar met het opleveren van het bouwwerk. Ze blijven 20 jaar aansprakelijk voor eventuele gebreken.

Lerende ambassadeursnetwerken

Balance & Result is goed ingevoerd in de impact van al deze veranderingen op de betrokken organisaties. Mede op initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken begeleidt Balance & Result 18 regionale ambassadeursnetwerken die met de toepassing van de nieuwe wet aan de slag zullen gaan. Ze werkt hierbij samen met de VNG, de Branchevereniging voor Borgers en met brancheorganisaties waarin de marktpartijen vertegenwoordigd zijn. Voor de uitvoering van dit project werkt Balance & Result samen met het Delftse adviesbureau Building Changes.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen, de trainingen en de ambassadeursnetwerken? Stuur dan een e-mail aan Paul Kuijpers (p.kuijpers@balance-result.nl) of bel 0570 – 62 84 74.

Belangrijke nieuwsberichten vanuit ons en onze omgeving.