Traceable bouwen en installeren

donderdag 15 oktober 2020

De Wet Kwaliteitborging voor het bouwen en de circulaire economie verlangen adequate data over de toegepaste bouwproducten, materialen en verwerking daarvan. Het is een uitdaging om te voorzien in de benodigde data, zonder extra administratieve lasten. Volgens DigiGO kan dat door digitalisering van productdata, zodanig dat ze probleemloos doorgegeven kunnen worden van bron naar toepassing. Om dit voordeel te kunnen boeken is het nodig om producten te kunnen identificeren en productdata te uniformeren. Onder de vlag van DigiGO startte in september 2020 fase 2 van het versnellingsproject ’traceable bouwen en installeren’. Partijen doen hierin kennis en ervaring op om deze data-uitwisseling te optimaliseren.

Traceerbaarheid biedt de mogelijkheid om een product of proces te volgen gedurende de levenscyclus.

Versnellingsproject Traceable bouwen en installeren

Traceable bouwen en installeren (fase 2) is een vervolg op fase 1, die in juli jl. is afgerond. Fase 1 is mede door de coronacrisis sneller klaar dan gepland. De uitkomsten van fase 1 hebben geleid tot de keuze van minimaal 5 vervolgpilots. In fase 2 wordt doorgepakt en zullen de eerste bouwstenen voor het beoogde digitale stelsel (DigiGO) vorm krijgen.

Het versnellingsproject heeft als doel om een digitaal stelsel te ontwikkelen waarmee bouwproducten gedurende de gehele levenscyclus zijn te herleiden naar bron van herkomst en locatie van toepassing. Een stelsel dat uitgaat van uniformiteit. En dat efficient, dus zonder extra administratieve lasten.

De aanleiding voor het ontwikkelen van een digitaal stelsel:

  • De vereiste naspeurbaarheid van producten en uitgevoerde bewerkingen naar aanleiding van incidenten met vloeren en balkons, aardlekschakelaars en cv-ketels.
  • De behoefte aan productdata voor circulair te kunnen bouwen, zodat de producten en materialen kunnen worden hergebruikt.
  • De behoefte aan data voor het consumentendossier en het dossier bevoegd gezag in het kader van de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen.

Om in deze behoeften te voorzien is een eenvoudige methodiek nodig voor het traceren van producten gedurende, van bron tot oplevering. Deze methodiek wordt ontwikkeld in samenspraak met de Digideal stelselbouwers. En getoetst in 5 pilots in respectievelijk bouw, infra of installatietechniek. De methodiek moet zo veel mogelijk aansluiten op bestaande standaarden en initiatieven in de bouw. Deze moet ook aansluiten bij vergelijkbare initiatieven in aanpalende sectoren in binnen- en buitenland, zodat uniformiteit en uitwisselbaarheid breed en internationaal. Als de methodiek op brede schaal wordt toegepast is in alle fasen van het bouwproces de herkomst van producten en bewerkingen te traceren.

Meedoen?

Bedrijven in de bouwsector die mee willen werken aan de ontwikkeling van uniforme digitale stelsels zoals hiervoor beschreven, kunnen meedoen aan de pilots. Als afzonderlijk bedrijf of samen met ketenpartners. 

Meer weten?

Willem Pel is vanuit Balance & Result betrokken en verantwoordelijk voor het programmamanagement en de afstemming tussen de pilots, in samenwerking met Berenschot en Ketenstandaard Bouw en Techniek. Interesse voor participatie in een pilot of geïnteresseerd in het volgen van de ontwikkelingen? Neem contact op met w.pel@balance-result.nl of 0570 – 62 84 74.

Belangrijke nieuwsberichten vanuit ons en onze omgeving.