Welke competenties, houding en gedrag zijn nodig om samenwerking te laten slagen?

donderdag 29 juni 2017

Corporaties besteden het onderhoud van sociale huurwoningen steeds vaker aan in de vorm van een langdurige samenwerkingsrelatie, die zich over meerdere projecten uitstrekt. Ze zien dat projectongebonden samenwerking om andere competenties, houding en gedrag vraagt dan ze gewend zijn. Waar zitten de verschillen ten opzichte van projectgebonden samenwerking? Hoe maak je je deze als persoon eigen en hoe borg je de nieuwe competenties in je organisatie?

Het belang van lange termijn samenwerking

De komende jaren is er onvoldoende capaciteit in de markt om alle voorgenomen projecten te kunnen realiseren. Cobouw van 20 juni kopt “Strijd om personeel wordt agressiever en nadert totale gekte”. Het capaciteitstekort vraagt om slimme oplossingen. Een van de mogelijkheden is het voorkomen van pieken en dalen in de capaciteitsvraag door de jaarlijkse planningscyclus te doorbreken (zie deze blog). Een andere mogelijkheid om uitvoeringscapaciteit naar zich toe trekken is het aangaan van lange termijn samenwerking met marktpartijen, oftewel projectongebonden samenwerking. Behalve capaciteit biedt dit mogelijkheden om projecten efficiënter en effectiever te realiseren. Vivare en De Alliantie hebben al stappen gezet richting de projectongebonden werkwijze en (zie deze blog).

Veranderende competenties, houding en gedrag

Projectongebonden samenwerking vraagt om andere competenties (kennis en vaardigheden), houding en gedrag dan projectgebonden samenwerking. De definities die we hierbij hanteren zijn:

  • Kennis en vaardigheden: wat je weet en wat je kunt
  • Houding: hoe je er in staat (normen, waarden)
  • Gedrag: wat je doet

In onderstaand schema zijn deze verschillen weergegeven vanuit de visie van de corporatie. Aan de linkerzijde projectgebonden samenwerking door middel van bestek en tekeningen zoals we die traditioneel kennen. Aan de rechterkant de nieuwe competenties, houding en gedrag die benodigd zijn bij projectongebonden samenwerking. En in het midden een tussenvariant; projectgebonden samenwerking door middel van functioneel specificeren.
De onderhoudsopgave vindt plaats in bewoonde woningen en deze moet gerealiseerd worden binnen financiële kaders. Het gaat daarom niet alleen om techniek. Daarom wordt er onderscheid gemaakt in de volgende drie aspecten:

  1. Sociaal: klanttevredenheid (bewoners- en stakeholderstevredenheid) en teamtevredenheid.
  2. Economie: betaalbare woonlasten voor bewoners, rendement voor corporaties en marktpartijen.
  3. Techniek: de vastgoedopgave.

Verwerven van nieuwe competenties, houding en gedrag

Het verwerven van de competenties die nodig zijn om succesvol projectongebonden samen te kunnen werken kun je het beste onder de knie krijgen door “learning by doing” tijdens het realiseren van de opgave. Dit kan worden ondersteund door workshops en korte trainingen met praktische oefeningen. Dan kan de theorie worden bijgebracht over het tot stand brengen van een gedeelde ambitie, de manier van samenwerken en wat dit vraagt van het team. Daarnaast kunnen oefeningen worden gedaan om te ervaren welke interacties, houding en gedrag in het team op gang brengen, welke effectief zijn, en welke contraproductief. Daarbij gaat het om reflectie, kritisch vragen stellen en het gesprek aangaan. Deze workshops kunnen zich richten op de voorbereiding op een nieuwe, projectongebonden samenwerking, of op onderhouden en verbeteren van een zich ontwikkelende samenwerking.

Borgen als organisatie

Het overgaan van projectgebonden naar projectongebonden samenwerking is feitelijk een organisatieverandering. Niet voor niets dat daar andere competenties, houding en gedrag bij horen. Nu heeft elke organisatieverandering de neiging om terug te vallen naar de oorspronkelijke situatie. Die bestaat namelijk uit gebaande paden en ingesleten patronen. Het borgen van de nieuwe werkwijze met bijbehorende andere competenties, houding en gedrag van medewerkers moet geborgd worden om terugval te voorkomen. Dit doe je door als individu, als team en als organisatie te leren en het geleerde in alle projecten en processen door te voeren. Hiervoor leest u meer in de volgende blog.

Meer weten?

Balance & Result kan u helpen bij het inrichten van projectongebonden samenwerking. U kunt hierover contact opnemen met Paul Kuijpers. Hij is telefonisch bereikbaar op 0570 62 84 74 of p.kuijpers@balance-result.nl 

Deze blog is de vierde blog in de reeks van de volgende blogs:
– Nieuwe rollen bij onderhoud sociale huurwoningen. Lees hier verder.
– Corporatie, wat laat je aan de markt over bij reparatieonderhoud? Lees hier verder.
– Corporaties betrekken de markt al in de definitiefase van onderhoud! Lees hier verder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wij delen graag onze opinies met u om samen stappen te zetten in deze veranderende wereld.