Waarom stellen niet meer corporaties open uitvragen?

dinsdag 06 december 2016

corporatiesDe Nijmeegse woningcorporatie Talis heeft ervoor gekozen om het groot onderhoud van een aantal Wijchense flats op een nieuwe manier aan te besteden: via de Best Value Procurement methode (ook wel aangeduid met BVP). Door een goede samenwerking tussen Talis en bouwbedrijf Van Dillen ligt er nu een goed doordacht plan, waarin alle risico’s zijn geminimaliseerd en waarin de bewoners een flinke kwaliteitsverbetering gaan ervaren zonder dat er huurverhoging tegenover staat.

Bewuste keuze voor BVP

Best Value Procurement is al veelvuldig toegepast in civiele projecten en is tot heden naar volle tevredenheid toegepast bij een woningcorporatie. Talis heeft bewust gekozen om dit project uit te zetten via de BVP-methodiek. Deze werkwijze is gekozen om in een vroege fase met de beste partij in zee te gaan. 

“Als opdrachtgever moet je loslaten, maar je blijft op zoek naar de harde zekerheden in een goed plan. Dat was even wennen” zo vertelt Jan Koning, adviseur inkoop bij Talis.

De hoop en verwachting is dat ook na de uitvoering het tevredenheidsgevoel nog onveranderd aanwezig is.

Documenten die de dialoog onderbouwen

Interviews met alle aanbieders waren onderdeel van het BVP selectietraject. “Dat was best even wennen”, zo vertelden de projectmanager Sietse Jager (Talis), als ook de sleutelpersonen van de drie aanbieders. Bouwbedrijf Van Dillen ging alleen verder naar de volgende fase. In deze concretiseringsfase is het plan door Van Dillen geoptimaliseerd, waarbij het plan binnen de vooraf gestelde kaders en het plafondbudget is gebleven. Daarmee ligt er een degelijk gezamenlijk plan voor de uitvoering. Een plan zonder verassingen die door dialoog en kennis van zowel Talis als Van Dillen is ontstaan en bovendien degelijk is onderbouwd. Want BVP vereist onderbouwing in plaats van gunning op mooie verhalen en blauwe ogen.

“Dat was best even wennen”, zo vertelden de projectmanager Sietse Jager (Talis), als ook de sleutelpersonen van de drie aanbieders.

Bouwbedrijf Van Dillen ging alleen verder naar de volgende fase. In deze concretiseringsfase is het plan door Van Dillen geoptimaliseerd, waarbij het plan binnen de vooraf gestelde kaders en het plafondbudget is gebleven. Daarmee ligt er een degelijk gezamenlijk plan voor de uitvoering.

“Een plan zonder verassingen die door dialoog en kennis van zowel Talis als Van Dillen is ontstaan en bovendien degelijk is onderbouwd. Want BVP vereist onderbouwing in plaats van gunning op mooie verhalen en blauwe ogen.”

Even wennen om als één team te werken

Best Value Procurement was zowel voor Van Dillen als voor Talis de eerste keer. Dennis Deurloo, projectleider bij Van Dillen, stond in aanvang ook wel gereserveerd tegenover BVP. Inmiddels heeft hij de voordelen ervaren. Hij geeft aan dat de weekrapportages de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer als één team stimuleert.

Gezamenlijk in gesprek met bewoners

In het hele proces stonden de bewoners van de flats centraal. Van Dillen heeft hier haar eigen aanpak in ontwikkeld. Daar zijn contactmomenten met de bewoners in voorzien.

“Deze contactmomenten zijn nodig om een goed plan te kunnen maken” zo stelt Deurloo. Dat vroeg  afstemming met de corporatie. Talis is al langer met de bewoners in gesprek, en is nauw betrokken bij alle communicatiemomenten met bewoners. “Daar moesten we samen een goede weg in vinden.”

Via onder andere speeddates heeft Van Dillen vroegtijdig informatie over de staat van de woningen en de bewoners verkregen, zodat ze beter zicht kregen op de risico’s. Ze hebben risico-beperkende maatregelen in het plan opgenomen.

Aan de slag

De Award-meeting stond 16 november in het teken van het groot onderhoud in bewoonde staat voor de Kruisbergseweg te Wijchen. Dit was de volgende stap in de samenwerking tussen Talis en Van Dillen met behulp van Best Value Procurement werkwijze. Ronald Leushuis, bestuurder bij Talis, stelde kritische vragen over het proces en over het product. Interim projectleider Laurens Talsma en wijkadviseur Ferdau Dozeman van Talis gaven hun visie. Volgens Jaap de Windt, directeur bij Van Dillen, voegt BVP meer kwaliteit toe aan het proces en het product dan een bouwteam. Het is de kans en de ruimte die je krijgt bij de leidende rol, om vanuit de bouwkundige expertise het ontwerp/bouwmethodiek te maken waarvoor je verantwoordelijk bent. Het is een andere rolverdeling dan traditioneel. Paul Kuijpers van Balance & Result heeft als BVP coach ons geholpen om deze samenwerking goed neer te zetten. 

 

“Zo’n coach is echt noodzakelijk als je dit voor de eerste keer doet. Ik snap niet dat niet meer woningcorporaties dit toepassen” zo vertelt Klaas-Jelle Hakvoort, bewonersconsultant bij Hakvoort mens en gebouw. ”Want zo krijgen wij als aanbieder ook veel mogelijkheden om onze kennis voor de corporatie in te zetten.” En daar was het Talis zeker ook om te doen. De uitvoering start direct na de kerst.

Meer weten?

Meer weten over Best Value Procurement? Bel (0570-628474) of mail Paul Kuijpers (p.kuijpers@balance-result.nl)

Belangrijke nieuwsberichten vanuit ons en onze omgeving.