Woningcorporatie start met Best Value Procurement

vrijdag 24 juni 2016

Best Value Procurement triggert woningcorporaties

De markt eerder betrekken

Woningcorporatie Talis wil zelf geen bestekken maken, maar vooral de marktpartijen vroeg aan tafel krijgen. Zodoende is besloten om de veelbelovende methodiek van Best Value Procurement toe te passen voor een renovatieproject.

Deze Best Value Procurement methodiek (ook wel ‘prestatie-inkoop’ genoemd) is relatief nieuw. Het past heel goed in de gedachte van woningcorporaties om de kennis van de markt eerder en gerichter in hun voorbereiding te betrekken. Dat leidt tot doelmatige investeringen. BVP biedt een werkwijze om onderbouwd te komen tot de keuze van de meest geschikte aanbieder. BVP levert vooral een opdrachtnemer die heel goed voorbereid aan het werk begint, en die ook de risico’s van de opdrachtgever gaat minimaliseren.

Al enige jaren wordt deze BVP werkwijze met enthousiasme toegepast in de aanbesteding van infrawerken en van ICT-projecten. Projecten leverden een grote klanttevredenheid, en ook werd een zeer groot deel van de projecten binnen budget, op tijd en zonder opleverpunten gerealiseerd. In de werkwijze van BVP wordt de aannemer gevraagd om een actieve rol te spelen in het beheersen van risico’s en het meedenken over kansen. Daarbij wordt o.a. gebruik gemaakt van interviews. In de methodiek staan kwaliteitsaspecten en risicobeheersing centraal bij de keuze van de juiste bouwpartner. De methodiek sluit goed aan bij de behoeftes van woningcorporaties om meer gebruik te maken van de kennis in de markt, faalkosten te vermijden, beter te presteren naar de huurders en projecten voorspelbaar te laten verlopen.

BVP vraagt om ander gedrag

Inmiddels zijn er meerdere woningcorporaties, zoals Mitros, Vivare en Talis die deze methodiek toepassen bij hun renovatie- en nieuwbouwprojecten. Dit vraagt wel een duidelijke omslag in het denken en handelen, zowel bij opdrachtgevers als bij opdrachtnemers. Het vraagt ook bewuste keuzes voor het eigen opdrachtgevers-gedrag. Bij een aantal aanbestedingstrajecten ondersteunt Balance & Result de corporatie als adviseur en BVP-trainer. Daarvoor zijn een aantal praktische trainingsmodules beschikbaar. Zo krijgt het projectteam versneld bagage om de eerste toepassingen ook direct tot een succes te maken. Het team doorziet immers de mogelijkheden om met de markt tot de meest waardevolle aanpak te komen. Maar zo krijgt het team ook regelmatig de spiegel voorgehouden. En dat is nodig om ook echt op een nieuwe manier met de markt samen te gaan werken.

BVPOok voor veel marktpartijen is het nog relatief nieuw, zo bleek ook tijdens de kick-off sessie, die in een van de renovatiewoningen werd gehouden. BVP is beslist meer dan een inkooptrucje. Het vraagt om bewuste toepassing in alle procesfases en houding en gedrag verschilt duidelijk van de traditionele aanbestedingspraktijk. De Best Value Procurement methodiek wordt toegepast voor relatief eenvoudige cases als ook de meer complexe projecten. Daarbij zullen de accenten in de aanpak verschillen.

Toch staat men erg positief tegenover de principes van deze nieuwe manier van samenwerken

Jan Koning (Talis): ‘Wat is het bijzonder waardevol om als team in een trainingsvorm al kennis te maken met de principes en werkwijze van BVP. We hadden onbewust gemakkelijk allerlei beginnersfouten gemaakt. Maar met deze training gaan we veel beter voorbereid de markt op.’

Meer weten? Overweegt u ook om op deze manier te gaan aanbesteden? Bel (0570-628474) of mail Paul Kuijpers (p.kuijpers@balance-result.nl)

Belangrijke nieuwsberichten vanuit ons en onze omgeving.