Vivare kiest voor vaste ketenpartners

woensdag 19 april 2017

Woningcorporatie Vivare (regio Arnhem) gaat haar vastgoedopgave de komende jaren aanpakken met vaste ketenpartners. Deze ketenpartners zijn geselecteerd op basis van eerdere ervaringen bij onderhoudsprojecten en ontwerpopgaven op basis van Total Cost of Ownership. Vivare wil haar vastgoedbeheer, onderhoud en ontwikkeling kwalitatief beter en voorspelbaarder maken door te gaan werken met vaste ketenpartners. Met als doel om de klant beter te kunnen bedienen.

Voor projecten zonder ontwerpopgave gaat Vivare werken met vaste partners. Bij projecten met een ontwerpopgave (op het gebied van beeldkwaliteit, functionaliteit en productinnovatie) blijft Vivare naast de vaste ketenpartners ook andere partijen uitnodigen voor tenders.

Vivare is transparant over beschikbare investeringsmiddelen en gewenste kwaliteit. De marktpartijen helpen Vivare met de optimale ingrepen. In de samenwerking met marktpartijen wordt invulling gegeven aan kwaliteitsborging, prestatiemanagement en informatiemanagement. De vaste marktpartijen gaan dus niet alleen de vastgoedprojecten voor Vivare realiseren. Ze geven ook invulling aan een uniforme werkwijze. Daarin worden onderhoudsscenario’s voorbereid, communicatie en participatie met zittende bewoners georganiseerd, projecten gerealiseerd en de vastgoedkenmerken vastgelegd.

Paul Kuijpers (Balance & Result) zorgt voor de ondersteuning bij de kick off van deze nieuwe samenwerking. Momenteel werken de betrokkenen gezamenlijk aan de voorbereiding van de vastgoedwerkzaamheden voor 2017 en 2018 en maken ze een doorkijk naar de jaren die daarop volgen. De werkmethodiek zal daarbij stapsgewijs worden doorontwikkeld, met inbreng van de kennis van de ketenpartners. Nadrukkelijk streven is om verscheidenheid te houden in ketenpartners en partijen te laten doen waar ze goed in zijn. De marktpartijen typeren deze manier van regisserend opdrachtgeverschap als ‘uniek’. Voor hen is de continuïteit van de teams een belangrijk oogmerk. En natuurlijk zijn ze blij met een opdrachtgever die hen de ruimte geeft.

Meer weten?

Meer weten, bel (0570-628474) of mail Paul Kuijpers (p.kuijpers@balance-result.nl).

Belangrijke nieuwsberichten vanuit ons en onze omgeving.