Opdrachtgevers

Wij werken samen met een gevarieerd aantal opdrachtgevers. We bouwen op deze manier bruggen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw en infra. 

Bedrijven

Bent u werkzaam bij een bouw-, installatie-, vastgoedonderhoudspartij of andere partner in de bouw of infra? Wij adviseren en trainen deze marktpartijen om onder andere hun processen te optimaliseren. Waardoor producten beter op de vraag van de klant aansluit. Lees hier verder.

Corporaties

Woningcorporaties maken de afgelopen jaren dynamische ontwikkelingen door, mede als gevolg van politieke ontwikkelingen. Daarbij wordt steeds meer focus gelegd op het sober en betaalbaar verhuren. Dit heeft flinke aanpassingen gevraagd van deze organisatie,  bijvoorbeeld voor de organisaties, processen, de informatie en de samenwerking met de markt. Wij adviseren en begeleiden corporaties in heel Nederland. Ook voeren wij onderzoek uit om vraag-en-aanbod beter op elkaar te laten aansluiten. Lees hier verder.

Brancheorganisaties

Brancheorganisaties werken aan vernieuwing en professionalisering in hun branche. Balance & Result is gespecialiseerd in actie-onderzoek. Daarbij pakt een groep bedrijven een nieuwe uitdaging op, voert oplossingen door in hun bedrijf en deelt met elkaar kennis en ervaring. Door de praktijkgerichtheid en persoonlijke betrokkenheid blijft het dan niet bij een eenmalige pilot maar wordt het een structurele verbetering van het bedrijfsproces. Denk aan de implementatie van BIM, vernieuwend aanbesteden of procesverbetering. Adviseurs van Balance & Result begeleiden dit proces, reflecteren en evalueren. Daardoor is het mogelijk om de praktijkkennis en ervaring die is opgedaan over te dragen aan branchegenoten.

Kennisinstellingen

Ook kennisinstellingen werken aan vernieuwing en professionalisering in de bouw- en installatiesector. Vaak gaat het dan ook om verbindingen tussen disciplines in de bouwprocesketen. Balance & Result is gespecialiseerd in actie-onderzoek. Daarbij pakt een groep bedrijven een nieuwe uitdaging op, voert oplossingen door in hun bouwketen en deelt met elkaar kennis en ervaring. Door de praktijkgerichtheid en persoonlijke betrokkenheid blijft het dan niet bij een eenmalige pilot maar wordt het een structurele verbetering van de bouwprocesketen. Denk aan de implementatie van BIM, procesverbetering of ketensamenwerking. Adviseurs van Balance & Result begeleiden dit proces, reflecteren en evalueren. Daardoor is het mogelijk om de praktijkkennis en ervaring die is opgedaan over te dragen aan ketenpartners.

Overheden

Gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat zijn enkele voorbeelden van onze opdrachtgevers. Wij ondersteunen hen in hun rol als opdrachtgever, bijvoorbeeld bij vernieuwende aanbesteding van werken of bij ketensamenwerking.

Wij werken samen met een gevarieerde groep opdrachtgevers. We bouwen op deze manier bruggen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw en infra.