Besturen met de markt, Bouwen met (meer) waarde

Als bestuurder vanuit de overheid speelt u een belangrijke rol in de vormgeving van de samenwerking tussen overheid en bouwbedrijfsleven. Met deze praktische handreiking kunt u helpen om de maatschappelijke bijdragen van deze sector impulsen te geven. Voor de handreiking, klik hier. ... Lees verder

BIM biedt bouw business

Koplopers in de bouw laten zien dat zij de marktpositie van hun onderneming kunnen versterken door een proactieve benadering van de markt en optimalisatie van de eigen bedrijfsvoering. BIM is een sleutelfactor, met name als bouwers al in het voorbereidingsstadium zijn betrokken, naast LEAN Bouwen en ke ... Lees verder

BIM in het bacherloronderwijs

BIM hoort onderdeel te zijn van het hbo-onderwijs. Hogeschool Utrecht maakte daarom de publicatie “BIM in het BBE (Bachelor Build Environment)”, in samenwerking met Hogeschool van Amsterdam, Windesheim, Inholland, Hogeschool Rotterdam, de Hoger Onderwijsgroep Bouw en Ruimte en de Bouwinformatieraad ... Lees verder

Bouwen aan een LEAN Cultuur (Cobouwartikel)

Bedrijven die nieuwe richtingen inslaan moeten alle denkkracht in de organisatie mobiliseren. Dat is de bouwsector niet gewend. Hoe kunnen we bouwen aan een LEAN Cultuur? Voor het artikel, klik hier. ... Lees verder

Flexibilisering vloek of zegen (Cobouwartikel)

Een steeds groter deel van de medewerkers in de bouw werkt op basis van flexibele contracten, zoals ZZP’ers. Wat betekent die voor de organisatie, kwaliteit, veiligheid en dergelijke. Voor het artikel, klik hier. ... Lees verder

Aan de slag met BIM, gewoon doen!

BIM heeft zich inmiddels bewezen, zodat niemand twijfelt aan de enorme voordelen. In de praktijk blijkt dat het nog niet eenvoudig is om BIM toe te passen. Daarom heeft Balance & Result in opdracht van Bouwend Nederland de handreiking ‘Aan de slag met BIM, gewoon doen’ geschreven. De aanpak bestaat ... Lees verder

Wat betekent de nieuwe aanbestedingswet voor uw organisatie?

De nieuwe aanbestedingswet zal definitief per 1 april 2013 van kracht worden. Deze nieuwsbrief gaat vooral in op de praktische betekenis van deze nieuwe wet voor opdrachtgevers en voor marktpartijen. De spelregels in het samenspel van overheidsopdrachtgevers en marktpartijen gaan hiermee immers verande ... Lees verder

Renovatie en transformatie van gebieden en gebouwen: Onderstroom gaat bovenstroom worden

“Neemt renovatie en transformatie de dominante plaats van nieuwbouw over? Is er voldoende kennis op dit gebied? Wat zijn de belemmeringen, en wat zouden we hieraan kunnen doen?” Met deze vragen organiseerden het Nationaal Renovatie Platform en Building Business vorige maand zes rondetafelgesprek ... Lees verder

Laat generatie Y zich aan de bouwsector binden?

Personeel is voor de bouwsector een belangrijke productiefactor. Human Capital gaat niet alleen over de kwaliteit; wat kennen en kunnen de mensen die in de bouw werken en hoe is hun houding. Het gaat ook over de kwantiteit; hoeveel mensen kiezen er voor om in de bouw te (blijven) werken. Het animo voor ... Lees verder

Project Start Ups; Ga terug naar start

Een praktische handreiking voor Project Start Ups in diverse sectoren. Voor de handreiking, klik hier. ... Lees verder

Publicaties met een breder perspectief.