Klant centraal in bouwproces Waal

In Bouwformatie nummer 4 van maart 2011 is het tweede artikel verschenen in de serie over het pilotproject van Bouwend Nederland ‘Virtueel Bouwen, gewoon!’ Voor het artikel, klik hier. ... Lees verder

Duurzame Bouwlogistiek

Balance & Result heeft in opdracht van Ufemat (de Europese branchevereniging voor handel- en bouwmaterialen) een toekomstvisie opgesteld voor duurzame bouwlogistiek. Voor meer informatie, klik hier. ... Lees verder

Gemeente Leiden: risico’s en kansen inzichtelijk en beheersbaar

Een uitgebreide omschrijving van het implementatieproces van risicomanagement bij de Gemeente Leiden en de rol daarbij van Balance & Result. Voor meer informatie, klik hier. ... Lees verder

Gunnen op waarde (EMVI) publieke opdrachtgevers

Aanbesteden op kwaliteit en prijs levert betere bouwprojecten op. Vernieuwing Bouw jaagt de dialoog aan over de vraag hoe bestuurders en aanbestedingscoördinatoren de toepassing van gunnen op waarde (emvi) kunnen versnellen. Voor de dialoog, klik hier. ... Lees verder

Column – Jan Straatman “Maatschappelijk ondernemen in de bouw”

In de donkere maanden bezinnen we ons op de vraag wie we zijn en wat we doen. Het jaar 2008 heeft veel denkbeelden op zijn kop gezet. Wie had kunnen vermoeden dat het welvarende en als deugdelijk bekend staande bankwezen zo aan het wankelen zou worden gebracht. Wie had kunnen bedenken dat het tempo van ... Lees verder

Publicatie Marketing in de bouw

De publicatie Marketing in de bouw beschrijft de basisprincipes van marketing, toegepast op de bouwsector. Balance & Result heeft deze publicatie geschreven voor de Regieraad Bouw en SBR. Voor de publicatie, klik hier. ... Lees verder

Vernieuwend opdrachtgeverschap; bestuurders woningcorporaties reiken de bouwstenen aan

Publicatie/handreiking over de rol van bestuurders van woningcorporaties in de vormgeving van de samenwerking tussen de woningcorporatie en bouwbedrijfsleven. Met deze praktische handreiking kunnen bestuurders helpen om de maatschappelijke bijdrage van deze sector impulsen te geven. Voor de publicatie/ ... Lees verder

Column Jan Straatman – Bouwformatie “Geen duurzaamheid zonder markt”

Gemeenten en provincies wedijveren om als meest duurzaam te boek te staan. De convenanten vliegen je om de oren. Duurzame ontwikkeling en energiebesparing zijn ‘booming’ als gevolg van de ongemakkelijke, maar inspirerende waarheid van Al Gore. Het leidt geen twijfel dat het bitter noodzakelijk is o ... Lees verder

Haal het beste uit de bouw!

Een praktische handleiding voor bouwopdrachtgevers. Voor de handleiding, klik hier. ... Lees verder

Concurrentiegerichte dialoog heeft potentie

Rapportage van het onderzoek dat in opdracht van PSIBouw is uitgevoerd naar de interactie tussen opdrachtgevers en aanbieders rondom de concurrentiegerichte dialoog. Dit onderzoek is gerealiseerd door Balance & Result in samenwerking met de Universiteit Twente en een werkgroep van vertegenwoordigers ui ... Lees verder

Publicaties met een breder perspectief.