Digitale transformatie, digitale wat?

donderdag 30 november 2017

Als Willem na een vakantieperiode weer aan het werk gaat, dan loop je de kans dat je van ICT-diehards een opmerking krijgt in de trant van “heeft Pel weer een boek gelezen”. Deze keer klopt het wel degelijk, maar de inspiratie voor dit bericht over samenwerking en uitwisseling van eenduidige informatie over bouwproducten komt uit de praktijk. Het broeit namelijk, want in het kielzog van de Smart Industries gaat de bouw nu echt de volgende stap in de digitale transformatie maken!

De essentie van de digitale transformatie in de bouw is dat IT meer is dan een hulpmiddel voor registratie en geschiedschrijving.  IT kan haar diensten vooral bewijzen als teams slimmer willen samenwerken bij de aansturing van het samenwerkingsproces. Er is een scala aan digitale middelen beschikbaar die mensen, bedrijven en dingen met elkaar verbindt en communicatie en interactie op gang brengt. Van apps, social media, BIM, ERP, de cloud en internet of things tot big data.

Nieuw?

Mensen leefden en werkten altijd al in netwerken. Maar de hiërarchie vermindert en het tempo neemt toe. In de loop van de jaren heeft de sector ingezet op meer samenwerking en verandering van rollen in alle bouwfasen, van ontwerp tot gebruik, beheer en onderhoud. Deze samenwerking is pas efficiënt als we informatiestromen weten te beheersen. Door digitalisering kunnen we informatie in het bouwproces eenvoudiger met elkaar delen -van werkvloer tot kader- en kunnen we de gezamenlijke denkkracht vergroten. De snelheid, reikwijdte, veelsoortigheid en communicatieve kracht van deze netwerken resulteert in een megasprong.

Samenwerken en informatie uitwisselen

In de bouwsector is er de wil tot samenwerken! Soms schort het er aan dat we niet dezelfde taal spreken. Bij de overdracht in het samenwerkingsproces gaat er dan veel informatie verloren. Als we dat weten te voorkomen, dan leveren we meer kwaliteit tegen lagere kosten en met een beter rendement. De digitale transformatie helpt daarbij.

Spreek dezelfde taal met door eenduidige productkenmerken

Op de raakvlakken van samenwerkende partijen ligt een uitdaging in het beperken van informatieverlies. Dit besef heeft geresulteerd in de BIM basis ILS (Informatie Leverings- Specificatie), een werkwijze voor het eenduidig en gestructureerd uitwisselen van informatie. In het verlengde van BIM basis ILS en het IFC Property en Classificatie project (IFC-PeC) is de behoefte gegroeid aan uniforme kenmerken van bouwproducten. Met deze kenmerken kunnen bouwproducten worden gespecificeerd, geselecteerd, besteld, verwerkt, gebruikt en onderhouden. Bijvoorbeeld de eigenschappen van toegepaste producten in een BIM-model. In verschillende kennisdomeinen werken IT-specialisten hard aan uniformering van essentiële productkenmerken. Bijvoorbeeld in het kader van de Europese verordening bouwproducten (Construction Products Regulation), CE-certificaten en DoP’s (Declarations of Performance).

Balance & Result werkt hier aan mee, zoals het gebouwdossier en de toepassing van COBie (Construction Operations Building Information Exchange) en SPie’s (Specifier’s Properties Information Exchange) voor beheer en onderhoud. We zijn betrokken bij het in kaart brengen en de harmonisatie van de classificatiesystemen in E, I & W voor de burger- en utiliteitsbouw en grond-, weg- en waterbouw. Daarbij maken we gebruik van de BuildingSmart Data Dictionary (bSdd).

In onze visie kan de bouwsector de volgende stap maken in kwaliteit en productiviteit als we efficiënt gebruikmaken van alle mogelijkheden van IT, als we een digitale transformatie tot stand weten te brengen, waarbij iedereen dezelfde taal spreekt!

Meer weten?

Herkent u zich in de uitdagingen van samenwerken en IT-transformatie? En zoekt u praktische oplossingen, neem dan gerust contact op met Willem Pel; bel 0570-628474 of e-mail w.pel@balance-result.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wij delen graag onze opinies met u om samen stappen te zetten in deze veranderende wereld.