Betaalbaarheid en transactiekosten

woensdag 16 maart 2016
huisjeEerder aan tafel, met minder partijen om sneller de winnende aanbieder te selecteren. Dat willen zowel corporaties als marktpartijen. Ze willen een uitvraag waarvoor de markt de beste aanbieding kan maken, die ook nog betaalbaar is. En een oplossing die het management van de corporatie kan verantwoorden. 

Eerder met elkaar aan tafel

Vroegtijdig aan tafel met marktpartijen heeft als voordeel dat zowel opdrachtgever als opdrachtnemers minder kosten hoeven te maken door minder dubbele werkzaamheden in het acquisitiestadium. Een nadeel daarvan is dat je je als opdrachtgever tevreden moet stellen met minder, of zelfs geen details van de oplossing. Dat gaat dus ten koste van zekerheden. Daar staat tegenover dat je je kunt laten verrassen door innovatieve oplossingen vanuit de markt. Als corporatie wil je oplossingen die daadwerkelijk zonder faalkosten uitgevoerd kunnen worden en die betaalbaar zijn voor zowel corporatie en marktpartijen, als voor huurders.

Concurrentie en transactiekosten

Ofschoon corporaties niet aanbestedingsplichtig zijn, verhindert hun aanbestedings- of inkoopbeleid vaak dat ze projecten één-op-één in de markt zetten. De achterliggende gedachte is dat concurrentie aanbieders extra stimuleert om hun best te doen om een kwalitatief hoogwaardig product te leveren tegen een scherpe prijs.
Als er veel marktpartijen met elkaar moeten concurreren en als ze allemaal gevraagd wordt om een ver uitgewerkt plan aan te bieden, dan zorgt dat voor hoge transactiekosten. Kosten die door de ‘verliezers’ in andere projecten terugverdiend moeten worden. Zowel opdrachtgevers als aanbieders hebben er voordeel bij als ze de transactiekosten weten te beperken.

Realistisch aanbod

Marktpartijen moeten hun aanbieding vaak gratis of tegen een lage vergoeding aanbieden. Bij een DBM-uitvraag (Design-Build-Maintain) wordt de M (het onderhoud) vaak wel gevraagd maar niet gegund. Marktpartijen die een realistische Maintain-aanbieding willen maken, zullen hun best doen om een kwalitatieve en realistische aanbieding te doen. Marktpartijen die de inschatting maken dat het onderdeel Maintain niet gegund zal worden, permitteren zich een opportunistische oplossing, waarbij de kostenopgave niet realistisch, want veel te laag  is. De serieuze aanbieder snijdt zich dan twee keer in de vingers. Enerzijds door de hoge kosten voor het maken van de aanbieding en anderzijds doordat de kans groot is dat hij de opdracht niet gegund krijgt vanwege de (realistische) prijs. De opportunist gaat dan ten onrechte met de opdracht aan de haal. Weet als opdrachtgever wat je van de marktpartijen vraagt en stel hiervoor de middelen beschikbaar, zodat de gevraagde kwaliteit geleverd kan worden tegen een betaalbare, realistische kostenraming.

Meer weten?

Wilt u als corporatie of als marktpartij beter inspelen op het slimmer organiseren van het vraag-en-aanbodproces? Bel dan 0570-628474 of mail naar Paul Kuijpers (p.kuijpers@balance-result.nl).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wij delen graag onze opinies met u om samen stappen te zetten in deze veranderende wereld.