Digi(s)tale berichten

donderdag 30 juni 2016

digitale berichtenBouwen met Staal (BMS), Staalfederatie Nederland (SFN) en de Samenwerkende Nederlandse Staalbouw (SNS) hebben samen het initiatief genomen om een pilot te starten. Met de pilots wil men aantonen, dat communicatie op basis van ETIM en SALES leidt tot minimale menselijke inspanning bij de verwerking en administratieve afhandeling van een order vanuit de staalverwerker bij de leverancier. Aan de pilot doen 15 bedrijven mee verdeeld over 5 groepen. Het betreft zowel staalhandel, staalverwerkers als softwarepartijen.

Communicatie m.b.v. SALES berichten

Scope van de pilot beperkt zich tot het gebruik van SALES-artikelbericht en -order in de communicatie over balkprofielen inclusief bewerking, waarvoor een ETIM-classificatie wordt ontwikkeld voor balkstaal en buis. Vanuit Europa worden de ontwikkelingen in Nederland op de voet gevolgd.

Kansen voor de staalbranche

De resultaten van de pilot worden gedemonstreerd tijdens de nationale Staalbouwdag 11 oktober 2016. De pilot staat onder leiding van Willem Pel van Balance & Results. Als bijvangst van de classificatie wordt er ook naar gestreefd om tot een branche artikel nummer te komen. Een branche artikel nummer geeft o.a. de mogelijkheid om je BIM bibliotheken en logistieke systemen – leverancier onafhankelijk – te kunnen inrichten. Daarnaast wordt er in de staalbranche gewerkt met een DSTV bestandsformaat voor het digitaal kunnen vastleggen van de uit te voeren bewerkingen. Een digitale standaard die voorziet in het kunnen bestellen van profielstaal incl. een bewerking. Dat maakt van stalen profielen weer een non-commodity producten.

Met meer digitalisering, realiseert de staalbranche een grote efficiencyslag en kostenbesparing in de bouw.

Meer weten? Bel (0570-628475) of mail Willem Pel (w.pel@balance-result.nl)

Belangrijke nieuwsberichten vanuit ons en onze omgeving.