BIM als natuurlijk fundament voor beheer en onderhoud

maandag 23 januari 2017

BIM komt steeds meer in het domein van de corporaties en andere gebouwbeheerders. Maar ook steeds meer in het domein van de bouwers en installateurs die een Design, Build, Finance, Maintain and Operate contract realiseren. Het is direct praktisch en economisch toepasbaar voor woning- of utiliteitsbouwprojecten.

Hoe kun je significant lagere beheer- en onderhoudskosten realiseren met
slim vastgelegde gebouwinformatie?

De investering om een gebouw te gebruiken en exploiteren is een veelvoud van de investering om het te gebouw realiseren. Dan loont het snel om de gebouwinformatie beter op orde te hebben.

Stel je voor dat alle belanghebbenden in de gebruiksfase van dezelfde betrouwbare informatie van het gebouw gebruik zouden kunnen maken, die door de beheerder beschikbaar wordt gesteld via internet. Daar zit een aanzienlijk besparingspotentieel.
.

Het enthousiasme waarmee bouwers “bimmen” resulteert in een “veelfout” aan prachtige modellen. Maar geven die modellen antwoord op de vragen die de gebruikers en onderhoudspartners zullen gaan stellen? In de praktijk blijken dat de modellen vaak te gedetailleerd zijn en niet opgebouwd volgens dezelfde classificatie. Blijkbaar hebben we een andere informatiebehoefte in de gebruiksfase dan in de realisatiefase?

Antwoord op welke vraag?

.
De informatiebehoefte in de gebruiksfase is meer gericht op verdiepingen, ruimtes, zones, objecten en systemen dan op de detaillering van kozijnen. Een relatief eenvoudige geometrie volstaat (vroeger noemde we dat LOD 350) maar dan wel gekoppeld aan een goede classificatie. Die classificatie waarborgt dat we dezelfde eigenschappen aan de BIM- objecten koppelen. Die classificatie maakt het model beter toetsbaar, zodat de kwaliteit van de informatie gewaarborgd kan worden. Sla niet meer informatie op dan nodig en borg de betrouwbaarheid van deze informatie!

Bestaande voorraad

.
Omdat relatief eenvoudige BIM-modellen volstaan, is het economisch interessant om de bestaande voorraad vast te leggen in een BIM-model.  Opdrachtgevers kunnen het de markt een stuk gemakkelijker maken als ze dezelfde vraag aan die markt stellen, gebaseerd op dezelfde informatiebehoefte en informatiestructuren.
.

Nederland heeft een goede naam op classificatiegebied door middel van ETIM en STABU. Deze classificaties worden geschikt gemaakt voor toepassing in BIM. Vanuit BuildingSmart wordt het gebruik van COBie gefaciliteerd. COBie is een aan IFC gerelateerde standaard voor het uitwisselen van informatie tussen een BIM-model en het Facility Management systeem.

Gebouwdossier

.
In Nederland staan we aan de vooravond van de introductie van verbeterde kwaliteitsborging, waardoor voor bouwers de bewijslast groter wordt. Een deugdelijk gebouwdossier. Veel ingrediënten zijn dan beschikbaar. Denk daarbij aan:

  • BIM 350 model
  • een classificatie (ETIM, STABU)
  • de COBie uitwisselstandaard en
  • een uniforme informatie behoefte (inclusief het gebouwdossier)

.
Laten we het niet opnieuw gaan verzinnen, maar vooral praktisch en snel toepassen wat er al is. Voorschrijven en gebruiken, dan ontstaat er vanzelf een verbetercyclus. De markt heeft behoefte aan één fundament! Werkt u aan datzelfde fundament?

Meer weten?

Meer weten over BIM? Bel (0570-628474) of e-mail Willem Pel (w.pel@balance-result.nl)

Belangrijke nieuwsberichten vanuit ons en onze omgeving.