Ontwikkeling strategie bouwgroep

woensdag 11 januari 2012

Een middelgroot ontwikkelend bouwer heeft afgelopen jaren verschillende bedrijven geacquireerd. Met nu vijf vestigingen wil de groepsdirectie de synergie vergroten en een gemeenschappelijke marktvisie ontwikkelen voor de komende jaren. Balance & Result begeleidt dit proces.

De vijf bedrijven onder de holding hebben hun oorspronkelijke zelfstandigheid nog grotendeels behouden. Daardoor is er binnen de groep nog maar beperkt sprake van samenwerking en kennisdeling. De groep wil haar marktpositie versterken door de samenhang ter vergroten en een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen op de markt.
Bij de ontwikkeling van de groepsvisie is de gehele staf betrokken (groepsdirectie, vestigingsleiders en projectleiders). Door de staf te betrekken wordt alle denkkracht gemobiliseerd en is de acceptatie van de plannen hoog.

Balance & Result heeft het strategievormingsproces ingericht (in- en externe analyse, product-marktcombinaties, et cetera) en begeleidt de werksessies met de staf. In een aantal stappen werken verschillende werkgroepjes deelplannen uit. In krap een jaar zal de koers voor de komende jaren worden uitgezet.

Toegevoegde waarde leveren door samen met de opdrachtgever kritisch en enthousiast aan de slag te gaan met de praktijk.