Aanbestedingswet geeft nu ruimte voor ‘innovatiepartners’

dinsdag 05 juli 2016

De gewijzigde Aanbestedingswet is per 1 juli 2016 van kracht. De nieuwe regels maken een innovatiepartnerschap mogelijk waarbij opdrachtgever en markt samen een ontwikkeltraject starten en uitrollen.

Het was nog even spannend of alle besluiten op tijd werden getekend, maar de kogel is door de kerk. Twee jaar na invoering van de nieuwe aanbestedingsregels gelden alweer nieuwe accenten en is de Gids Proportionaliteit aangepast: EMVI is nu verplicht en er zijn hoofdrollen voor keurmerken, dialoog en innovatie. 

Aanbestedingswet geeft nu ruimte voor ‘innovatiepartners’

Partnerschap met meer aanbieders

In een innovatiepartnerschap kan de aanbestedende dienst met bedrijven een ontwikkeltraject starten en daarna overgaan tot commerciële en grootschalige aankoop van de oplossing. Voorheen was het nodig om na het ontwikkeltraject opnieuw aan te besteden. Innovatiepartnerschap begint met een inhoudelijke vraagarticulatie, een diepgaande marktanalyse en een scherpe partnerkeuze. Het partnerschap kan worden aangegaan met een of met meer aanbieders; gaandeweg kunnen partijen afhaken of afvallen. Dit geeft ruimte voor lange termijn samenwerkingsverbanden, die de ruimte krijgen om een innovatief concept tot ontwikkeling te brengen. De opdrachtgever kan als ‘launching customer’ stimulansen geven voor innovatie.

Gegarandeerde afname

Het innovatiepartnerschap betekent een relatief lange samenwerking tussen aanbestedende dienst(en) en aanbieder(s). Het grote voordeel van de procedure is dat marktpartijen meer zekerheid krijgen door gegarandeerde afname bij een succesvol ontwikkeltraject. De verwachting is dat partijen dan eerder in zo’n onzeker traject durven en willen stappen. Opdrachtgevers hebben de zekerheid dat de innovatie kan worden uitgerold, zonder de verplichting tot een nieuwe (open) aanbestedingsprocedure.

De procedure is nieuw en er is nog geen ervaring mee opgedaan. De eerste indruk is dat een innovatiepartnerschap geschikt is voor specifiek gevraagde innovaties die de markt nog niet uit zichzelf ontwikkelt.

Achterliggende gedachte vanuit Europa is om de aanbestedingspraktijk eenvoudiger en flexibeler te maken, met meer ruimte voor referentie-opdrachten en gunningscriteria als ‘social return’, maar ook de verplichting tot elektronisch tenderen vanaf 1 juli 2017.

Geen grote veranderingen

Aanbestedingsexperts verwachten geen enorme veranderingen voor bouwtenders, maar op een aantal punten is de wetgeving wel gewijzigd en op diverse punten is de Gids Proportionaliteit aangepast.  De wijzigingen in de Gids betreffen wijzigingen van voorschriften, handvatten en voorbeelden ten aanzien van onder andere:

  • het maximeren van het aantal percelen per inschrijver
  • de aankoopcentrale/inkoopsamenwerking
  • de keuze van de aanbestedingsprocedure
  • uitsluitingsgronden
  • geschiktheidseisen
  • gunningscriteria
  • termijnen
  • varianten
  • vragen aan en mededelingen van aanbestedende dienst
  • vormvereisten

Bron: Cobouw

Meer weten? Bel (0570-628474) of mail Paul Kuijpers (p.kuijpers@balance-result.nl)

Belangrijke nieuwsberichten vanuit ons en onze omgeving.