Overheden

Overheden spelen als publieke opdrachtgever een bepalende rol bij veranderingen in de bouw- en infrasector. Met vernieuwend opdrachtgeverschap kiezen zij voor nieuwe contract- en samenwerkingsvormen. Want de bouwsector is tot ontzettend veel in staat, als ze er maar toe wordt uitgedaagd!  Maar vernieuwing vraagt om een andere werkwijze en ander gedrag.
Balance & Result begeleidt overheden om deze ontwikkeling succesvol te doorlopen en doelgericht keuzes te maken.

Bij begeleiding van projecten met vernieuwende opdrachtgeverschap komen praktische vragen aan de orde, zoals:

  • Hoe geef je prestaties en innovatie de ruimte?
  • Hoe formuleer je de juiste vraag?
  • Hoe zorg je er voor dat je in je kernbehoeften wordt bediend (bv. beleidsspeerpunten duurzaamheid of burgerparticipatie)?
  • Hoe help je je organisatie bij de omslag van ‘voorschrijven naar loslaten’?
  • Hoe ga je beter sturen op kwaliteit en risico’s?

Onze opdrachtgevers

Publieke opdrachtgevers waar wij de afgelopen periode voor gewerkt hebben zijn: Waterschap Vechtstromen, Waterschap Vallei & Veluwe, Waterschap Rivierenland, Provincie Friesland, Provincie Gelderland, Provincie Brabant, Gemeente Zaltbommel, Gemeente Alphen aan de Rijn, Gemeente Apeldoorn, Gemeente Almelo.

Meer weten?

Bel (0570-628474) of mail Paul Kuijpers (p.kuijpers@balance-result.nl).

Wij werken samen en geven kritische feedback aan diverse opdrachtgevers in de bouw & infra.