E-sequent

vrijdag 18 september 2015

Om voor de huurders de woningen op een efficiënte manier energiezuiniger en duurzamer te maken, heeft de Alliantie samen met de bedrijven Rutges vernieuwt en Nijhuis Bouw een innovatieve manier van ketensamenwerking ontwikkeld: E-Sequent.

Hiermee wordt 20% aan kosten bespaard. De kostenreductie betreft de gezamenlijke kosten die corporatie en bouwers voorheen maakten; deze wordt bereikt door diverse innovaties. Aan- en afloopkosten, overheadkosten en bijkomende (advies)kosten worden teruggebracht door betere samenwerking, vroege en gestandaardiseerde projectopnamen en door doublures in het werkproces te voorkomen. In het nieuwe model wordt gewerkt met vaste teams en een continue productiestroom in ‘treintjes’, waardoor ook de productiviteit stijgt.
Er zijn (projectongebonden) standaardisaties ontwikkeld zoals een Configurator (rekenmodel), een ‘Menukaart’ en een participatiestrategie voor de bewoners. Hierdoor wordt voorkomen dat steeds opnieuw het wiel wordt uitgevonden. In plaats van unieke processen zijn er herhalende verbeterprocessen. De Alliantie haalt met dit nieuwe model meer kennis en uitvoeringsaspecten uit de markt en houdt zelf de regie en kwaliteitscontrole op het proces. E staat voor energetische verbeteringen aan woningen (ofwel verduurzamen door isolatie e.d.) en met Sequent wordt uitgedrukt dat het opeenvolgende processen betreft (‘productietreintjes’).
Op dit moment vinden de voorbereidingen plaats van de eerste van negen projecten (van in totaal meer dan 400 woningen) in Amersfoort, Gooi en Vechtstreek en Amsterdam. In dit filmpje wordt het samenwerkingsmodel E-Sequent toegelicht.


Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met onze PB3R deelnemer Alan Bosch – vestigingsmanager bij Nijhuis.

Beelden zeggen meer dan woorden.