Taskforce Bouw ontwikkelt nieuwe Bouwagenda

donderdag 08 december 2016

Klimaatakkoord, vervangings- en uitbreidingsopgave woningen, ouder wordende bevolking, leegstand, vervangingsvraag in de infra, grondstoffen en circulariteit, hinder. Allemaal onderwerpen die vragen om een sector die daar op inspeelt en zich structureel vernieuwt: van aanbod- naar vraagoriëntatie, van nieuwbouw naar vernieuwbouw, nieuwe financieringsmodellen, circulaire businessmodellen en het beter benutten van ICT en digitalisering. Het belang van de bouwsector voor de Nederlandse economie is groot met een jaarlijkse productie van 60 miljard en werkgelegenheid voor 458.000 mensen. Voor ministers Kamp (EZ), Schulz van Haegen (I&M) en Blok (Wonen en Rijksdienst) urgentie genoeg om een nieuwe Bouwagenda te ontwikkelen, samen met de partners.

Deze Bouwagenda zal een meerjarig programma zijn van Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, bouwbedrijven, woningcorporaties, projectontwikkelaars, architecten, ingenieurs, toeleverende industrie, kennisinstellingen en de financiële sector. De ambitie is een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050, 50% minder gebruik van primaire grondstoffen en 10% productiviteitsstijging. Bernard Wientjes is gevraagd om een Taskforce Bouw te formeren en onder zijn voorzitterschap de Bouwagenda op te stellen, die in het voorjaar van 2017 aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden.

Voor de Bouwagenda kamerbrief klik hier.

Meer weten? Bel Jan Straatman (06-27014879) of e-mail (j.straatman@balance-result.nl).

Belangrijke nieuwsberichten vanuit ons en onze omgeving.