Talis en Nijhuis Bouw B.V. renoveren als één team

dinsdag 24 november 2015

talis_nijhuisTalis en Nijhuis Bouw, beide deelnemer van Praktijknetwerk Betaalbaar3 Renoveren, voeren het groot onderhoud aan 246 appartementen in het Rentmeestercomplex te Nijmegen uit als één projectteam. Een prestatie van formaat. De combinatie levert drie woningen per dag op.

Elkaar kennen

In deze samenwerking hebben de partijen elkaar goed leren kennen. Beide partijen hebben veel ervaring met levensduurverlenging in bewoonde staat. Het levert hen veel energie op. “We zijn geen twee verschillende werelden meer”.

Communicatie met bewoners essentieel

Door de samenspraak met bewoners tackelen zij vroegtijdig eventuele obstakels . Samen is ervoor gekozen om de overlast kort en hevig te maken, in plaats van langdurig en minder.

Dat 70% van de bewoners ouder is dan 70 jaar en veel zorg behoeft, vroeg om een uitgekiende aanpak. Het delen van ervaringen, betrekken van alle partijen en eenduidige communicatie waren dan ook zeer belangrijk. Een mooi voorbeeld hiervan is het gebruiken van drie kleuren hesjes. Aan de kleur kunnen bewoners zien aan wie ze vragen kunnen stellen.

Efficiënt treintje

De uitvoering vroeg ook om een efficiënt treintje. Daarin gingen de sociale en de technische opgave hand in hand. In de vroege fase van het project hebben de bewoners intensief meegedacht over de te nemen renovatiemaatregelen. Ze zijn ook betrokken bij de selectie van de aannemer. Daarbij konden de bewoners ervaringen uitwisselen met andere bewonerscommissies die al een soortgelijk traject achter de rug hadden. 

Kennis en ervaring delen in PB3R

De partijen zijn erg bereidwillig om hun ervaringen te delen, ook met andere corporaties en marktpartijen. Dat bleek tijdens de metamorfosedagen op 5 en 6 november 2015. Ze gaven een kijkje in hun keuken. De woningvoorraad verduurzamen doe je niet alleen. Delen, leren en slimme tools ontwikkelen staat dan ook centraal in Praktijknetwerk Betaalbaar3 Renoveren, waarin naast Talis en Nijhuis Bouw B.V. diverse andere corporaties en marktpartijen hun kennis delen.

Wilt u meer informatie over Praktijknetwerk Betaalbaar3 Renoveren? Neem dan contact op met Paul Kuijpers (0570-628474  of  mail naar p.kuijpers@balance-result.nl

Belangrijke nieuwsberichten vanuit ons en onze omgeving.