Praktijknetwerk Betaalbaar³ Renoveren van start

donderdag 08 januari 2015

Woningcorporaties staan voor een omvangrijke renovatieopgave en willen hun klanten graag een betaalbare woning bieden, ook na renovatie. Geen simpele opgave. De gerenoveerde woning moet daarbij ook een gunstig exploitatieperspectief geven voor de corporatie en een redelijk verdienperspectief voor de bedrijven. Betaalbaar³ Renoveren; betaalbaar voor bewoners, woningcorporaties en marktpartijen. Slim renoveren vraagt toch een heel eigen aanpak, zo ontdekken woningcorporaties en renovatiebedrijven. Zeker als je veel gebruik wilt maken van de kennis van de marktpartijen. De traditionele bestekken voldoen hier zeker niet meer. Eerder functioneel uitvragen en in dialoog kiezen en realiseren van oplossingen. Hoe doe je dat op een slimme manier, in de voorbereidings-, uitvoerings- en beheerfase? Er zijn hier zeker een aantal wegen die naar Rome leiden. Een aantal geselecteerde corporaties en marktpartijen gaan komende tijd enthousiast met deze vragen aan de slag. Vooral door de praktijk centraal te stellen: daadwerkelijk bij elkaar in de keuken kijken en met elkaar delen om versnellend te leren. Samen het wiel beter, slimmer en goedkoper ontwikkelen. Realiseren van datgene wat past bij de echte vraag: de goede dingen doen op de goede manier met de juiste mensen.

Op 26 november zijn diverse geselecteerde koplopers bijeengekomen tijdens de informatie bijeenkomst van Praktijknetwerk Betaalbaar³ Renoveren (PB3R). Zowel de opdrachtgevers; woningcorporaties, als diverse opdrachtnemers; bouw-, installatie-, vastgoedonderhouds-bedrijven en architect waren aanwezig. PB3R is opgericht in samenwerking met Mitros, Vivare, Openbaar Belang, Vastbouw en Balance & Result.

Doen is de beste manier van denken – Nieuwe perspectieven op werken’ is het filmpje van
Arthur Kruisman en Patick Donath dat PB3R als inspiratie gebruikt. Het is kenmerkend voor de aanpak in dit praktijknetwerk. Het gaat over het doorbreken van traditionele gewoonten naar de nieuwe realiteit met ieders toegevoegde waarde.

Op 22 januari start Praktijknetwerk Betaalbaar³ Renoveren met de eerste praktijkbijeenkomst waarin de centrale vraag wordt gesteld ‘wat houdt betaalbaar renoveren in voor zowel woningcorporatie, marktpartijen als bewoner?’
Betaalbaar3_Renoveren_in_de_praktijk

Belangrijke nieuwsberichten vanuit ons en onze omgeving.