Praktijklessen die je niet wilt missen; praktijkdag v2.0!

zaterdag 16 september 2017

U heeft het vast gelezen: de aangekondigde Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is in de wachtkamer beland. Dat wil niet zeggen dat extra aandacht voor kwaliteitsbeheersing niet volop gaande is. Marktpartijen en opdrachtgevers hebben de ambitie om de kwaliteit naar een hoger niveau te tillen en zijn daar dagelijks mee bezig. Hun ervaringen willen ze met u delen tijdens de Praktijkdag op 11 oktober. Wij nodigen ondernemende aannemers, installateurs, opdrachtgevers, ontwerpers en toeleveranciers van harte uit om hun ervaringen te delen. Voor meer informatie en inschrijven, klik hier.

Klantwaarde en faalkosten

Kwaliteitsborging blijft in de bouwsector ‘een dingetje’. De meeste bedrijven zijn de afgelopen jaren in staat gebleken om het aantal opleverpunten omlaag te brengen en om de klanttevredenheid te verhogen. Desondanks zijn de faalkosten in de bouwsector nog steeds hoog en laat de klantwaarde te wensen over. Geen enkele reden om achterover te leunen, zeker niet voor bedrijven die klantgerichter of meer industrieel willen gaan werken.

 

Een paar ontwikkelingen op een rij:

  • Door ketenintegratie worden projecten uitgevoerd met dezelfde bedrijven, die werken aan projectoverschrijdende concepten. Dat vraagt om een werkwijze waarin de kans op fouten stapje voor stapje wordt gereduceerd en waarin mensen met hetzelfde samenwerkings-DNA elkaar versterken.
  • Risico-gestuurde kwaliteitsborging ontwikkelt zich snel. Daarbij worden ervaringen uit voorgaande projecten meegenomen in de beoordeling van nieuwe bouwprojecten. Daarmee krijgen de diverse kwaliteitseisen een risicofactor mee. Sommige risico’s moeten bijvoorbeeld voorzien worden van adequate beheersmaatregelen voordat voorbereidings- of uitvoeringsactiviteiten worden gestart. De risicobenadering vraagt om het samenwerken met een mix aan expertises. 
  • Digitalisering manifesteert zich in nieuwe vormen van kwaliteitsborging. Digitalisering van alle bouwinformatie stelt moderne bouwpartners in staat om hun kwaliteitsborging beter te organiseren en vast te leggen. Zo zijn tekortkomingen eerder bij iedereen bekend en voorkom je dat er keuringen en acties worden vergeten. Digitalisering zorgt ook voor beschikbaarheid van complete en betrouwbare informatie op de werkplek.
  • Kwaliteitsborging wordt meer in een teambenadering gedaan. Het team kijkt gezamenlijk over de muurtjes van de disciplines heen, zowel in de ontwerpfase als in de realisatiefase. Alle deskundigheid die in het team aanwezig is wordt benut om bouwplannen vorm te geven en te beoordelen. In de teambenadering spreken disciplines elkaar meer aan op afspraken en verbeteringen. Juist vernieuwingen in gedrag en samenwerkingscultuur leiden tot duidelijke kwaliteitsverbeteringen.

Praktijkmensen kunnen deze ontwikkelingen illustreren met boeiende ervaringen. Hoe werkt dat nu echt in de praktijk? Wat zijn de valkuilen en hoe ga je daar mee om?  En hoe kan ik nieuwe inzichten heb beste toepassen?

Graag nodigen we u uit om uw ervaringen in te brengen op 11 oktober. Voor meer informatie, klik hier.

Belangrijke nieuwsberichten vanuit ons en onze omgeving.