Praktijkdag Kwaliteitsborging in de Bouw!

maandag 03 oktober 2016

Bent u al klaar voor de ‘wet Kwaliteitsborging’ ?

Vanaf 1 januari 2018 verloopt het bouwtoezicht via interne en externe kwaliteitsborgers, op basis van een kwaliteitsinstrument dat door de vergunninghouder wordt aangewezen. Een nieuw tijdperk komt er aan met veel meer verantwoordelijkheid voor de markt, meer aandacht voor geleverde klantwaarde én meer bescherming van de consument. Wat betekent dit voor stakeholders zoals de consument/eindgebruiker, architect, opdrachtgever, bouwer, leverancier, installateur, woningcorporatie, verzekeraar en het bevoegd gezag?
     
Er zijn inmiddels al heel wat praktijkervaringen opgedaan. In het programma vertellen de betrokkenen over hun ervaringen met pilotprojecten in de geest van het nieuwe stelsel.
     
Als u goed voorbereid wilt zijn voor deze nieuwe wet begint u nu al met uw aanpassingen. Deze praktijkdag kan uw eerste start zijn en geeft u overzicht en antwoord op uw vragen.

Informatieplein

Diverse partijen informeren u op het informatieplein over de Wet Kwaliteitsborging en bijbehorende instrumenten.
     
Wilt u ook deelnemen op het informatieplein? Dit kan nog. Mail dan uw verzoek aan info@NiemanKwaliteitsborging.nl en u ontvangt hierover informatie.
     
Overige vragen mailt u ook aan info@NiemanKwaliteitsborging.nl of u belt met 038-3030903

Aanmeldbutton Praktijkdag Kwaliteitsborging in de Bouw 23-11-2016

 
 

 

 

Belangrijke nieuwsberichten vanuit ons en onze omgeving.